دکتر سید علی علوی

دکترسید علی علوی


دکتر سید علی علوی از اساتید و عضو هیئت علمی گروه بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) است. وی همچنین در دانشگاه های مختلفی از جمله دانشگاه الزهرا تدریس نموده و مدیر گروه بازرگانی دانشکده مدیریت این دانشگاه، و سمت معاونت تحصیلات تکمیلی و معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) از جمله سوابق اجرایی ایشان است.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


دکتر علوی مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت دولتی از مجتمع آموزش عالی قم و همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت، گرایش مالی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود و دوره دکتری خود را در رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی در دانشگاه تهران با موفقیت پشت سر گذاشت.حوزه تخصص و مطالعات وی تاریخ تحولات اداری در ایران، تاریخ تمدن ایران اسلامی، مباحث مربوط به نقش روشنفکران در تحولات چند قرن اخیر، روانشناسی، جامعه شناسی و اندیشه های سیاسی بوده است و در همین راستا مولف چندین مقاله و کتاب میباشد که الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان های ایرانی، درآمدی بر تاثیر مولفه های فرهنگ اسلامی بر تصمیم گیری از جمله مقالات و کلیات تمدن اسلامی، تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران(قبل و بعد از اسلام) و توفیق طلبی در ایران اسلامی از جمله کتب منتشر شده ایشان است.

سوابق اجرایی و عملیاتی ایشان در مقام مشاوره در سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی از قبیل کارخانه نشاسته و گلوکز بنیاد شهید، معاونت اداری مالی دانشگاه الزهرا، مشاور رئیس دانشگاه الزهرا و چندین مورد دیگر نشان از توانایی مطلوب وی در این امر است. دکتر علوی همچنین موفق به دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای ارائه مقاله در اولین سمینار توسعه اقتصادی؛ لوح تقدیر پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا؛ لوح تقدیر پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق(ع) و لوح تقدیر کتاب برتر دانشکده معارف اسلامی و مدیریت شده است.

تالیفات
 1. کتاب توفيق‌طلبي در ايران اسلامي / ناشر : انتشارات سمت/سال 1385
 2. کتاب زندگي و زمانه سيدحسن تقي‌زاده / ناشر : مرکز مطالعات و پژوهشهاي سياسي / سال 1385
 3. کتاب تاريخ تحولات سياسي و ادار ي در ايران ( قبل و بعد از اسلام ) در دو جلد ، سال 1390، ناشر: دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
 4. کتاب کليات تمد ن اسلامي ، آماده چاپ
مقالات
 • توسعه صادرات محصولات کشاورزي و مواد غذايي به کشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس ، چاپ شده در مجموعه مقالات اولين سمينار باز سازي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ( تابستان 1368 ) دانشگاه تربيت مدرس
 • مباني مديريت دولتي ( در عصر هخامنشيان ) ؛ مجله علمي - پ‍‍ژوهشي علوم  انساني ،شماره  5 و6 سال 1371  ؛ دانشگاه الزهرا (س )
 • تشکيلات نظامي در ايران قبل ازاسلام ، مجله بسيج شماره صفر پائيز 1372
 • در آمدي بر مکاتب موجود در رهبري، با رويکرد مطالعه تطبيقي در فضاي مديريت پروژه ، پيام مديريت شماره 19 و 20 ، دانشگاه شهيد بهشتي
 • در آمدي بر تأثير مولفه هاي فرهنگ اسلامي بر تصميمگيري ، انديشه مديريت راهبردي شماره اول بهار 1386 ،  دانشگاه امام صادق عليه السلام ، دانشکده معارف اسلامي و مديريت
 • الگوي اندازه گيري سرمايه فکري در سازمان هاي ايراني ، انديشه مديريت راهبردي شماره دوم پائيز و زمستان  1386 ،  دانشگاه امام صادق عليه السلام ، دانشکده معارف اسلامي و مديريت
 • بررسي تأثير ارزيابي عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه امام صادق ) ،  دوفصلنامه  علمي  - پژوهشي  انديشه مديريت راهبردي  شماره چهارم1387 ،  دانشگاه امام صادق عليه السلام ، دانشکده معارف اسلامي و مديريت
 • بررسي عوامل مؤثر بر انگيزه توفيق طلبي از ديدگاه آموزه هاي ديني ، دوفصلنامه  علمي  - پژوهشي  انديشه مديريت راهبردي  ، سال سوم، شماره 2 (پياپي 6)، پاييز و زمستان 1388 دانشگاه امام صادق عليه السلام دانشكده معارف اسلامي و مديريت
 • خلاقيت در علوم انساني ( دکترعلي رضائيان – دکتر سيد علي علوي ) ، دوماهنامه داخلي جشنواره بين المللي فارابي ، شماره سوم / خردادو تير 1387
 • تحليل حوادثي که منجربه به واقعه عاشورا شد ، مجموعه مقالات سومين کنگره سراسري عاشورا پژوهي ج2، 1388
 • مرجعيت علمي ؛ ارائه شده در همايش به سوي مرجعيت علمي1386 دانشگاه امام صادق عليه السلام ، دانشکده معارف اسلامي ومديريت
 • افول تمدن اسلامي و علل آن ، ارائه شده در همايش انقلاب اسلامي وتمدن سازي  1387 ؛ دانشگاه امام صادق عليه السلام
     دانشکده معارف اسلامي وعلوم سياسي ، چاپ شده در آفاق تمدني انقلاب اسلامي ( مجموعه مقالات ) به کوشش دکتر   جلال درخشه.انتشارات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام  1390.
 • درآمدی بر مبانی بازار یابی در اسلام ، میر احمد امیر شاهی ، ناصر نقویان ، سید علی علوی ، مرجان پرورش محسنی چاپ شده در دوفصل نامه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی  شماره 10 ،  دانشگاه امام صادق علیه السلام ، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی
 • «استاندارد سازی گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی» چاپ شده در مجموعه مقالات تأملاتی در باب استاندارد از منظر اسلام ، ویراستار علمی دکتر روح الله رازینی انتشارات دانشگاه امام صادق 1392
سوابق پروژه پژوهشي- كاربردي
 1. پروژه‌ امكان سنجي طراحي سيستم اطلاعات مديريت (Mis) شرکت تکادو (شرکتهاي اقماري ذوب آهن اصفهان) [همزمان ، تدريس مباحث مديريت رفتار سازماني پيشرفته براي مديران تكادو به مدت شش ماه ] .
 2. عضويت در پروژه طراحي سيستم اطلاعات نيروي انساني (pis) ذوب آهن اصفهان
 3. پروژه ارزيابي رضايت شغلي كاركنان تأمين اجتماعي
 4. طراح ومشاور پروژه تحقيقاتي برنامه ريزي نيروي انساني بانک مسکن به مدت 7 ماه
سوابق آموزشی
 1. تدريس‌درآموزش‌وپرورش‌شهرستانهاي‌قم ‌و  ورامين ‌درمقاطع‌مختلف‌تحصيلي(ابتدايي،راهنمايي،دبيرستان ومراكزتربيت معلم )  به مدت  16 سال ( 1351 تا 1367 )
 2. انتقال‌به دانشگاه الزهرا (س) وتدريس‌در دوره‌کارشناسي‌وکارشناسي‌ارشد،وبرگزاري كارگاههاي آموزشي متعدد براي سازمانها و نهادهاي مختلف در تهران وشهرستانها وارائه دروس مختلف ازجمله : مديريت رفتارسازماني(مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد) ، مديريت منابع انساني ( مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد)، تئوريهاي مديريت(مقطع كارشناسي‌وكارشناسي ارشد ) ، اصول مديريت(مقطع كارشناسي) ، روانشناسي كار(مقطع كارشناسي)،مديريت اسلامي(مقطع كارشناسي) ، سير انديشه هاي سياسي( مقطع كارشناسي) ، كليات تمدن اسلامي(مقطع كارشناسي) در دانشگاههاي الزهرا(س)- امام حسين(ع)- امام صادق(ع) امام باقر(ع) - علامه طباطبايي ، مرکز آموزش مديريت دولتي اهواز ، مركز آموزش راه آهن( رجا ) ازسال 1367 تا كنون
سوابق اجرایی
 1. نماينده آموزشي و رئيس امور تربيتي منطقه شمال ورامين ( پاكدشت ) از مهرماه 1358 تا آبان ماه 1359
 2. موسس و رئيس مركز تربيت معلم ورامين ( 1359- 1360 )
 3. موسس و رئيس  مركز تربيت معلم ديني و عربي پسران قم(   1362/1361 - 1363/1362 )
 4. تحصيل‌در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس از مهرماه 1363 تا 1368 وهمزمان:
  • با حکم مدرس مركز تربيت معلم شهيد باهنر تهران ،  همكاري با دفتركارشناسي تربيت معلم استان تهران .
  • همكاري با معاون اداري مالي وزارت فرهنگ وآموزش عالي .
  • همكاري با قائم مقام و معاون اجرايي وزير فرهنگ و آموزش عالي .
  • همكاري با معاون آموزش اداره كل آموزش و پرورش استان تهران 
به ترتيب  در سال هاي  1363 تا 1367 (با عنوان مشاور )
 1. انتقال از وزارت آموزش و پرورش به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال 1367
 2. معاون اداري و مالي دانشگاه الزهرا(س)(سال 1368-1367  )
 3. عضويت در هيأت علمي گروه مديريت بازرگاني دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه الزهرا (س) از بهمن ماه 1367
 4. شركت در نخستين آزمون ورودي دوره دكتري رشته مديريت دانشكده مديريت دانشگاه تهران و شروع به تحصيل از بهمن ماه 1367
 5. معاون‌آموزشي‌و قائم مقام‌رئيس‌دانشكده علوم‌اقتصادي‌واجتماعي دانشگاه الزهرا (س ) (سال 1368 - 1369)
 6. سرپرست دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا(س) از  1369 تا 1374
 7. مشاور رئيس دانشگاه الزهرا(س) از 1374 تا 1377
 8. مدير گروه مديريت بازرگاني دانشگاه الزهرا(س) از 1374تا 1375
 9. فعاليت هاي مطبوعاتي : همكاري با موسسه فرهنگي   هنري بزرگ تهران به عنوان معاون پژوهشي  / معاون نشر /  نويسنده  و جانشين مدير مسئول مجلات چهارگانه اين موسسه (مجله خانه و خانواده ، مجله  پسران ودختران و دونشريه طنز )
 10. فعاليت در حوزه صنعت :  همكاري با كارخانه نشاسته و گلو كز ( وابسته به بنياد شهيد ) به عنوان معاون اداري مالي
 11. معاون آموزشي دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) از مهرماه 1379 تا مهرماه 13855
 12. معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق(ع) از سال 85 تا بهمن 89
 13. قائم‌مقام دانشکده معارف اسلامي و مديريت از اسفندماه 89
 14. بازنشستة دانشگاه الزهرا(س ) از مهر ماه 1386 
تقدیرنامه ها
1 -  دريافت لوح تقدير از وزير فرهنگ و آموزش عالي براي ارائه مقاله در اولين سمينار توسعه اقتصادي ايران سال 1368 2 دريافت لوح تقدير پژوهشگر برتر دانشگاه  الزهرا  (س ) سال 1385 3 در يافت لوح تقدير پژوهشگر برتردانشگاه امام صادق « عليه السلام » سال 1386 4 دریافت لوح تقدیر کتاب برتر دانشکده معارف اسلامی و مدیریت سال 1393

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم