دکتر نادر جعفری


دکتر نادر جعفری عضو هیئت علمی گروه بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره) است. مدیر طرح و برنامه دانشگاه امام صادق(ع)، معاون آموزشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات و مشاور بانک دی در حوزه منابع انسانی و آموزش از جمله دیگر سوابق اجرایی ایشان می باشد.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


دکتر جعفری دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی و همچنین دوره دکتری خود را در رشته فرهنگ و ارتباطات، گرایش سیاست گذاری در دانشگاه امام صادق (ع) با موفقیت به پایان رساند.حوزه تخصصی و مطالعات ایشان در حوزه سیاست گذاری عمومی در فرهنگ و ارتباطات، جامعه شناسی سازمان ها، تبلیغات تجاری، ارتباطات، نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی و مدیریت گردشگری میباشد. وی دروسی نظیر اقتصاد سیاسی بین المللی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی ارتباط جمعی، مدیریت بازاریابی فرهنگی را در دانشگاه های صدا و سیما، تربیت مدرس، موسسه آموزش عالی رفاه، علوم اقتصادی، موسسه آموزش عالی رفاه و دانشگاه امام صادق(ع) تدریس میکند. ایشان مولف چندین مقاله و کتب مختلف در زمینه تخصصی خودشان است که طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات کشور، چهارچوب نظری، درآمدی بر مفهوم و روش سیاست گذاری، درس هایی برای سیاستگذاران از جمله مقالات و مدیریت گردشگری و وجهه ی ملی در جمهوری اسلامی ایران از جمله کتاب های تالیفی ایشان است.

دکتر جعفری حائز مقام برترین مقاله در همایش ملی تبلیغات خلاق بانکی از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1388 می باشد و همچنین در نهمین جشنواره انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر سال 1387 دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، عنوان مقاله برتر دانشجویی را به کار پژوهشی خود اختصاص داد. طرح تدوین، تنظیم، بررسی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان وی در سال 1386 مورد تقدیر ریاست وقت دانشگاه امام صادق(ع) قرار گرفت. وی توانست در نخستین همایش بین المللی ایران شناسی تقدیرنامه مربوط به مقاله برگزیده را از دبیر علمی همایش در سال 1381 اخذ نماید.

سوابق تدریس
 • دکتري
 1. سياست‌گذاري فرهنگي در ايران- پژوهشكده فرهنگي و اجتماعي جهاد دانشگاهي (1391)
 
 • کارشناسي‌ارشد
 1. سازمان‌ها و سياست‌هاي فرهنگي و ارتباطي (1390)
 2. تبليغات تجاري (1391)
 3. ارتباطات - دانشگاه علوم اقتصادي، دوره‌‌ي MBA (89-1388)
 4. نظريه‌ها و فرايند ارتباطات سازماني- دانشگاه تربيت‌مدرس، دانشكده مديريت و اقتصاد (1391)
 5. مديريت ارتباطات و رفتار سازماني – دانشگاه صداوسيما، دانشكده ارتباطات (1391)
 6. انگليسي تخصصي مطالعات فرهنگي- مؤسسه آموزش عالي رفاه (1392)
 
 • کارشناسي
 1. سياست‌گذاري عمومي در فرهنگ و ارتباطات (1387 و 1388)
 2. مديريت ارتباطات سازماني (92-1385)
 3. جامعه‌شناسی سازمان‌ها (90-1383)
 4. اقتصاد سياسي بين‌المللي (1388)
 5. سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي (91-1384)
 6. مباني سازمان و مديريت (1384و 1392)
 7. مباني ارتباط‌جمعي - دانشكده خبر، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (1387)
 8. مديريت سازمان‌هاي فرهنگي- مؤسسه آموزش عالي رفاه (1390 و 1391)
 9. مديريت گردشگري - مؤسسه آموزش عالي رفاه (1391)
 10. مديريت بازاريابي فرهنگي – مؤسسه آموزش عالي رفاه (1392)
 11. تشکيلات و سازماندهي- مؤسسه آموزش عالي رفاه (1390 و 1391)
پروژه های پژوهشی
 1. «طراحي مدل ارزيابي عملكرد مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران» به سفارش دفتر برنامه‌ريزي رسانه، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1390-1391
 2. «آسيب‌شناسي فرايند كاري سازمان بهشت زهرا سلام‌الله عليها» به سفارش سازمان، 1390-1391
 3. «مطالعات مديريت و سازمان در نظام آموزش عالي ايران؛ مطالعه موردي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام» (مجموعه مقالات)» (1385-1387)- مدير پروژه
 4. برنامه‌ريزي راهبردي شرکت هلدينگ شرمايه‌گذاري بانک ملي ايران (87-1386)
 5. برنامه‌ريزي راهبردي و تجديد ساختار شرکت هلدينگ سرمايه‌گذاري ساختمان ايران. پژوهشگر همكار و دبير گروه مطالعاتي (84-1383)
کتب تالیفی
 1. مديريت گردشگري و وجهه‌ي ملي در جمهوري اسلامي ايران.- تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، 1391.
 2. سياستِ اخلاقي و اخلاق سياسي؛ مجموعه خطبه‌ها و سخنراني‌هاي حضرت آيت‌الله مهدوي‌کني در نماز جمعه‌ي تهران.- تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (گردآوري و تدوين. در دست چاپ، 1392)
مقالات
 1. «طراحي مدل مفهومي ارزيابي عملكرد مطبوعات كشور؛ چهارچوب نظري»، فصلنامه علمي-ترويجي رسانه، شماره 78 (زمستان 1391)
 2. «نقش روابط‌عمومي در ترويج بانكداري اسلامي»، مقاله مشترک، ارائه‌شده در دومين کنگره جهاني کارگزاران مسلمان روابط‌عمومي، آذرماه 1391 ؛ منتشرشده در نشريه بانک مهر اقتصاد، شماره 60 (آذر 1391)
 3. «روابط‌عمومي اسلامي و بازاريابي اجتماعي؛ زمينه‌ساز توسعه‌ي نقش کاربردي روابط‌عمومي در سازمان‌ها»، مجموعه مقالات دومين کنگره جهاني کارگزاران مسلمان روابط‌عمومي، آذرماه 1391
 4. «منظومه‌ي فرهنگي؛ کاربرد استعاره‌ي منظومه‌ي شمسي براي ساماندهي سازمان‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، دوفصلنامه‌ي علمي- پژوهشي دين و ارتباطات، شماره 41 (بهار و تابستان1391).
 5. «برنامه‌ريزي توسعه‌ي جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران و رابطه‌ي فرايندي آن با برنامه‌هاي توسعه‌ي پنج‌ساله‌‌ي کشور»، گزارش پژوهشي منتشره در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گروه هنر، رسانه و گردشگري، 1391.
 6. «برنامه ملي توسعه و مديريت جهانگردي جمهوري اسلامي ايران؛ مروري بر فرايند تدوين، تصويب، نقد و فرجام آن»، گزارش پژوهشي منتشره در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گروه هنر، رسانه و گردشگري، شماره 12336، فروردين 1391.
 7. «درآمدي بر سياست‌گذاري فرهنگي از منظر دانش فرهنگ و ارتباطات»، مندرج در ويژه‌نامه دعوت، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم، 1390.
 8. «جهانگردي و وجهه ملي؛ طراحي مدلي مفهومي براي بهسازي وجهه ملي از طريق جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران»، دوفصلنامه علمي- پژوهشي انديشه مديريت راهبردي شماره8 (پاييز و زمستان 1389)
 9. «همگرايي بازاريابي اجتماعي و روابط‌عمومي در توسعه‌ي جهانگردي اسلامي»، ارائه‌شده به نخستين همايش ملي روابط‌عمومي‌هاي استاني، اصفهان، شهريور 1389.
 10. «بازکاوي مفهوم قرض‌الحسنه؛ زمينه‌ساز ايده‌هايي خلّاق براي تبليغات حساب‌هاي قرض‌الحسنه در نظام بانکي»، مجموعه مقالات برگزيده اولين همايش تخصصي تبليغات خلاق بانکي، مرکز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف، 1388.
 11. «درآمدي بر مفهوم و روش سياست‌گذاري فرهنگي؛ درس‌هايي براي سياست‌گذاران»، (تأليف مشترک)، دوفصلنامه علمي- پژوهشي انديشه مديريت راهبردي، شماره 4 (پاييز و زمستان 1387) .
 12. «سياست‌گذاري تبليغات تجاري در جمهوري اسلامي ايران؛ زمينه‌ساز يا مانع بروز خلاقيت در تبليغات»، (تأليف مشترک)، مجموعه مقالات برگزيده اولين همايش تخصصي تبليغات خلاق بانکي، مرکز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف، 1388.
 13. «درآمدي بر کاربرد نشانه‌شناسي در تحليل پيام‌هاي تبليغاتي»، (تأليف مشترک)، دو فصلنامه علمي تخصصي انديشه مديريت، شماره 2 (پاييز و زمستان 1386) .
 14. «ديپلماسي عمومي و سياست خارجي : پيوندها و اهداف؛ نگرشي بر کاربرد آن در سياست خارجي ايالات متحده» (تاليف مشترک)، دو فصلنامه علمي-پژوهشي دانش سياسي، شماره 5 (تابستان 1386).
 15. «تصميم‌گيري در سياست خارجي و نقش ديپلماسي عمومي در فرآيند تصميم‌سازي»، (تأليف مشترک)، دو فصلنامه علمي تخصصي انديشه مديريت، شماره اول (بهار 1386).
 16. «از ديپلماسي عمومي تا ديپلماسي ديجيتال (بررسي موردي سايت فارسي وزارت امور خارجه آمريکا)»، ماهنامه ارتباطات فرهنگي ]ويژه‌نامه فرهنگ و روابط بين‌الملل[ ، شماره 20 (بهمن 1384).
 17. «تبيين شيوه‌هاي خدمت‌رساني به جامعه اسلامي براساس آموزه‌هاي عاشورايي با تأکيد بر آموزة امربه معروف و نهي‌ازمنکر »، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي عاشوراپژوهي، سازمان اوقاف، 1388.
 18. «جهانگردي مذهبي و زيارت در ايران؛ منابع و راهکارها»، ماهنامه‌ي خردنامه همشهري، آذر 1384.
 19. «شناسايي مقاصد زيارتي اقليت‌هاي مذهبي زرتشتي، ارمني و کليمي در ايران»، مجموعه مقالات نخستين همايش بين‌المللي ايرانشناسي، تهران، خرداد 1381.
 20. « ساخت انگاره‌ي ملي در سطح جهاني: ارتقاي تصوير ملي از طريق صادرات»، ارائه‌شده به کنفرانس بين‌المللي مديريت بازاريابي، آذر 1387.
 21. «گردشگري مذهبي؛ راهکاري براي تقويت اتحادملي و انسجام اسلامي»، منتشرشده در مجموعه‌ مقالات همايش بين‌المللي نقش آموزش، علوم و فرهنگ و ارتباطات در تحکيم انسجام اسلامي، سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي کنفرانس اسلامي( آيسسکو): تهران- اسفند 1386.
 22. « ارتباطات ميان‌فرهنگي و سازمان‌ها؛ درآمدي بر ابعاد فرهنگي حضور در محيط فراملّي» ارائه‌شده به نخستين کنفرانس ملي مديريت صنعتي، تهران، ارديبهشت 1385.
 23. «ارتباطات راهبردي در روابط بين‌الملل؛ کاربرد قدرت نرم ايالات متحده در خاورميانه»، دعوت، فصلنامه انجمن علمي دانشجويان فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، پاييز 1387.
 24. «مقدمه‌اي بر کنترل و سانسور رسانه‌ها در ايران: زمينه‌ها، چالش‌ها و الزامات»، دعوت، ماهنامه‌ي انجمن علمي دانشجويان فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، دي 1387.
 25. «فرهنگ سازماني: از تئوري تا عمل»، سلسله مقاله منتشرشده در نشريه مهر، ماهنامه روابط‌عمومي بانک مهر اقتصاد، 15 شماره از 1387 تا 1389 (ادامه دارد)
 26. ترجمه‌ي مقاله‌ي «نقش رسانه‌ها به عنوان ابزار سياست فرهنگي، تسهيل‌گر دروني و ترويج‌گر تصوير؛ بررسي مسائل كليدي در جنوب‌شرقي اروپا»، نوشته آندره زلاتار، گزارش سياست فرهنگي به سفارش «بنياد سياست‌هايي براي فرهنگ»، بخارست، 2003 (منتشرنشده)
 27. « چشم‌انداز جهاني؛ فرهنگ در راه است» ترجمه بخشي از كتاب بازاريابي بين‌المللي، نوشته فيليپ كاته‌اورا و جان گراهام، مك‌گراهيل، 2002. (منتشرنشده)
 28. ترجمه‌ي مقاله‌ي « ساخت تصوير ملي، مطالعة موردي چين» نوشته هه وانگ، 2001.  (منتشرنشده)
 29. ترجمه‌ي مقاله‌ي «خبرگزاري‌ها، تصاوير ملي و رويدادهاي رسانه‌اي جهاني»، نوشته آنتوني گيفارد، و نانسي ريونبورگ، فصلنامه روزنامه‌نگاري و ارتباطات جمعي، كلمبيا، جلد 77، شماره 1 (بهار 2000). (منتشرنشده)
سایر فعالیت های علمی
 1. مدير گروه مديريت فرهنگي. مؤسسه آموزش عالي رفاه (92-1391)
 2. عضو کميته علمي همايش تخصصي تبليغات خلّاق بانکي، مرکز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف، 1388.
 3. تدوين و ارائه پيشنهاديه‌ي طرح‌هاي پژوهشي:
  • «طراحي نظام مديريت فرهنگ سازماني بانک مهر اقتصاد»، به سفارش معاونت منابع انساني و آموزش بانک، خرداد 1388.
  • « برنامه راهبردي اداره‌کل پژوهش‌هاي راديو»، به سفارش شوراي مديران اداره‌کل، ارديبهشت 1388.
  • «بانک اطلاعاتي مراکز تحقيقاتي حج در سطح جهان و تبيين فعاليت‌هاي علمي اين مراکز» به سفارش مرکز تحقيقات بعثة مقام معظم رهبري در حج، شهريور 1387.
 4. داور طرح پژوهشي «نقشه يک‌يکم فرهنگي شهر تهران (مناطق 3 و 11)»، مرکز مطالعات فرهنگي شهر تهران، 91-1390
 5. ناظر طرح‌هاي پژوهشي «تدوين برنامه جامع راهبردي ارتباطي روابط‌عمومي بانک مهر اقتصاد»، و «تحليل محتواي اخبار بانکي در رسانه‌ها»، بانک مهر اقتصاد، 1389.
 6. داور طرح‌هاي‌ پژوهشي «بازمهندسي موضوعات و مآخذ رشته مديريت بازرگاني»، و «برنامه‌ريزي راهبردي دانشکده معارف‌اسلامي و مديريت»، معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام –1387.
 7. عضو كميته داوري مقالات همايش بين‌المللي «وقف و تمدن اسلامي»، سازمان اوقاف، آبان 1387؛ و همايش ملي «سند چشم‌انداز؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»، مجمع تشخيص مصلحت نظام، زمستان 1385.
 8. ويراستار محتوايي و فني كتاب «انگيزه توفيق‌طلبي در تمدن ايران اسلامي»، تاليف آقاي دكتر سيدعلي علوي، تهران : سمت، 1385.
 9. داور برخي از کتب منتشره توسط انتشارات دانشگاه امام‌صادق عليه‌السلام :
  • ايران و رژيم صهيونيستي، از همكاري تا منازعه؛ تاليف دكتر اميرمحمد حاجي‌يوسفي، 1382
  • آموزش علم اقتصاد از ديدگاه اسلام، ترجمه دكتر محمدرضا شاهرودي، 1383
  • تركيه و اسرائيل، دو ستون جديد منطقه‌اي؛ تأليف دكتر حميدرضا ملك‌محمدي، 1385
  • سازمان‌هاي بين‌المللي از نظريه تا عمل، تأليف دكتر محمدحسن خاني، 1385
 10. ويراستار محتوايي و فني دو طرح پژوهشي «رويدادنگاري تاريخ تشيع»، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، 1382
 11. همکار در فهرست‌نويسي طرح پژوهشي «مقاله‌نامه تاريخ و فرهنگ شيعه»، دفتر مطالعات و تحقيقات علوم ‌اسلامي، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، 4-1372
 
سخنراني يا ارائه مقاله در سمينارها و كنفرانس‌ها
1- «رابطه‌ي برند ملي و برند گردشگري جمهوري اسلامي ايران»، ارائه‌ي سخنراني در دومين همايش بين‌المللي برند گردشگري، سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري کشور، تهران، آذر 1390 2- «سياست‌گذاري فرهنگيِ جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران»، ارائه‌ي سخنراني در دوره‌ي علمي آموزشي دعوت، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم، مردادماه 1390 3- «سياست‌گذاري در فرهنگ عمومي جوامع شهري»، مقاله ارائه‌شده به نشست کارشناسي شورايعالي انقلاب فرهنگي، طرح ارزشيابي فضاي فرهنگي کشور، تيرماه 1390 4- «جايگاه گردشگري در الگوي مطلوب فراغت؛ وضعيت موجود، وضعيت مطلوب، و راهکاري دستيابي به آن»، مقاله ارائه‌شده به نشست کارشناسي شورايعالي انقلاب فرهنگي، طرح ارزشيابي فضاي فرهنگي کشور، دي‌ماه 1389 5- «چهرهي فرهنگي ايران در 1404 ؛ مروري بر انتظارات از معلّمان و دانشآموزان»، ارائه‌ي سخنراني در همايش نقش آموزش و پژوهش در چشم‌انداز فرهنگي ايران در 1404، تهران، ارديبهشت 1390 6- اولين همايش تخصصي تبليغات خلّاق بانکي، سخنراني و ارائه مقاله، 1388. 7- «درآمدي بر روابط‌عمومي: فرصت‌ها و چالش‌‌هاي آن در ايران»، ارائه‌ي سخنراني در دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، خرداد 1388. 8- «مروري بر تنوع فرهنگي در اسناد سازمان‌هاي فرهنگي بين‌المللي»، ارائه‌ي گزارش در كميسيون فرهنگي شوراي مجالس آسيايي و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، خرداد 1386. 9- «تصويرسازي ملي و نقش آن در بازاريابي بين‌المللي»، ارائه‌ي سخنراني در دانشكده‌ي مديريت دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، خرداد 1386. 10- همايش ارتباطات ميان‌فرهنگي و سياست خارجي، آذر 1384. سخنراني و ارائه مقاله. 11- نخستين همايش بين‌المللي ايرانشناسي، خردادماه 1381، سخنراني و ارائه مقاله.
جوايز و تقديرنامه
 • تقديرنامه «برترين مقاله» در همايش ملّي تبليغات خلّاق بانکي، از رئيس دانشگاه صنعتي شريف. تهران، بهمن 1388.
 • لوح «مقاله تأليفي برتر دانشجويي» دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام از معاون پژوهشي دانشگاه، نهمين جشنواره انتخاب و معرفي پژوهشگران برتر، آذر 1387.
 • لوح تقدير بابت «تدوين، تنظيم، بررسي و ارائه طرح طبقه‌بندي مشاغل کارکنان» از رياست دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، 1386.
 • تقديرنامه «مقاله برگزيده» در نخستين همايش بين‌المللي ايرانشناسي، از دبير علمي همايش، خرداد 1381.
سوابق اجرايي و مشاوره کارشناسی
 1. مديرکل طرح‌وبرنامه دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (1390 تاکنون)
عضو هيئت‌رئيسه‌ي دانشگاه؛ عضو و نايب‌رئيس شوراي طرح‌وبرنامه دانشگاه؛ عضو شوراي دانشگاه.
 1. معاون آموزشي دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (1386- 1390)
عضو شوراي آموزشي دانشگاه؛ عضو كميسيون برنامه‌ريزي معاونت آموزشي دانشگاه.
 1. معاون پژوهشي دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (85-1384)
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه.
 1. رئيس دفتر برنامه‌ريزي معاونت پژوهشي دانشگاه امام‌صادق عليه‌السلام (84-1382)
دبير کميسيون برنامه‌ريزي شوراي پژوهشي؛ عضو کميسيون اطلاع‌رساني شوراي پژوهشي؛ عضو شوراي انتخاب منابع اطلاعاتي دانشگاه؛ عضو شوراي هماهنگي طرح و برنامه دانشگاه.
 1. مديرامور اداري و روابط‌عمومي شرکت تامين مسکن جوانان- سهامي‌خاص (81-1378)
 2. مديرامور اداري و روابط‌عمومي شرکت هلدينگ سرمايه‌گذاري ساختمان ايران- سهامي‌عام (78-1375)
 3. پژوهشگر بازاريابي در شرکت مشاوران مديريت و پژوهش بازار پويانگر (75-1374)
 4. مشاور مديرعامل در حوزه طراحي سازمان، سازماندهي، و فروش در شرکت تامين مسکن جوانان- سهامي‌خاص (83-1382)
 5. مشاور مديرعامل در حوزه برنامه‌ريزي راهبردي، سازماندهي، و گردشگري در شرکت هلدينگ سرمايه‌گذاري ساختمان ايران- سهامي‌عام (86-1382)
 6. مشاور بانک مهر اقتصاد در حوزه‌ي روابط‌عمومي ( 1387 – تاکنون)
 7. مشاور بانک دي در حوزه‌ي منابع انساني و آموزش (1390)
مشاوره پايان‌نامه
 1. «واكاوي و فهم تصوير سازماني دانشگاه امام‌صادق عليه‌السلام در پرتو عملكرد دانش‌آموختگان»، نام دانشجو: مهدي قمري، دانشكده مديريت، تاريخ دفاع تير 1392.
 2. «تحليل سياستگذاري سينما در جمهوري اسلامي ايران (سال‌هاي 1384 تا 1391) بر اساس مدل فرآيندي»، نام دانشجو اميرحسين ذولاانواري، دانشكده فرهنگ و ارتباطات، در شرف دفاع.
 3. «شناسايي مؤلفه‌هاي اثر بخش در تبليغات حساب‌هاي قرض‌الحسنه‌ي بانك‌ها با تأكيد بر رويكرد اسلامي»، نام دانشجو: حميد نوبهار، دانشكده مديريت دانشگاه، تاريخ دفاع شهريور 1392.
 4. «شناسايي عوامل مؤثر در بازاريابي كتب دانشگاهي و سنجش ميزان تأثير آنها (مطالعه موردي دانشگاه امام‌صادق عليه‌السلام)»، نام دانشجو: عنايت‌الله گرشاسبي، دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، در شرف دفاع.

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم