دانشکده معارف اسلامی و مدیریت پنجمین دانشکده دانشگاه امام صادق علیه السلام می‌باشد که با عنایت به اهمیت فراوان این رشته، در سال 1369 تأسیس شد و از آن زمان تا کنون به پرورش نیروهای توانمند، مستعد و متخصص در حوزه مدیریت مشغول است. این دانشکده تا کنون نزدیک به 700نفر فارغ التحصیل داشته است و در چهار گرایش کارشناسی ارشد پیوسته مالی، صنعتی، بازرگانی و دولتی و دو دوره دکتری مدیریت مالی و مدیریت دولتی دانشجو می‌گیرد.