با توجه به شرايط دانشكده معارف اسلامي و مديريت ازجمله 4 گرايش تخصصي، ميانگين ورودي 50 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پيوسته در هرسال تحصيلي،‌ دانشكده در هر نيمسال به‌طور ميانگين 80 گروه درسي را ارائه مي‌نمايد. فعاليت‌هايي ازجمله برنامه‌ريزي ترم بندي دانشجويان، برنامه زمان‌بندي هفتگي (22 برنامه براي هر نيمسال)، دعوت از اساتيد، پيگيري نحوه تشكيل كلاس‌ها، نامه‌نگاري ابتداي نيمسال و تذكر آيين‌نامه‌هاي نحوه برگزاري كلاس، پيگيري امور قرارداد اساتيد مدعو، دريافت سؤالات آزمون میان نیمسال و پایان نیمسال، تحويل پاسخنامه آزمون به اساتيد، پيگيري نمرات دانشجويان و ... با توجه به تعداد دانشجويان و اساتيد قابل توجه مي‌باشد.
علاوه بر فعاليت‌هاي جاري دانشكده جهت انجام امور آموزشي دانشجويان كه در فوق به آن اشاره شده است، معاونت آموزشي  دانشكده جهت بهبود فعاليت‌ها و استفاده از تمامي ظرفيت‌ها، طي دو ساله اخير فعاليت‌هايي انجام داده است...

بیشتر...

 
Picture4Picture8
Picture3Picture7
Picture2Picture6
Picture1Picture5

معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم