از جمله مهمترين وظايف معاونت تحصيلات تکميلي هدايت دانشجويان بعد از اتمام کلاس‌هاي ارشد از قبيل پيگيري امور تصويب پايان‌نامه کارشناسي ارشد، جذب دانشجو و پيگيري امور مصاحبه و ورود به مقطع دکتري، امور آموزشي مقطع دکتري و رسالات مقطع دکتري مي‌باشد همچنين با توجه به ميزان ورودي دانشجويان، هرسال به‌طور ميانگين 40 مورد امور مربوط به پايان‌نامه در جريان مي‌باشد، اموري همچون طرح در شوراي تخصصي گروه، طرح در شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده، انجام امور اداري مربوط به فرآيند پايان‌نامه.
 
Picture12Picture17
Picture11Picture18
Picture13Picture16
Picture14Picture15
logo23 (12)logo23 (13)

معاونت تحصیلات تکمیلی؛ دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم