دکتر عادل آذر


دکترعادل آذر استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) است. وی دارای نشان درجه یک پژوهش است و در حال حاضر ریاست دیوان عالی محاسبات اداری جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارد.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)

ایشان در سال 1367 مدرک کاشناسی خود را از دانشگاه علامه و مدرک کارشناسی ارشد خود را در مدیریت صنعتی در سال 1370 از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. وی در سال 1374 موفق به کسب مدرک دکترای تخصص تحقیق درعملیات از دانشگاه تهران شد و از همان سال عضور هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بوده است.عادل آذر بر روی مدل‌سازی مسائل سازمان و روش‌های مختلف تحلیل و مدل‌سازی یک مساله سازمانی کار می‌کند. تمرکز اصلی وی بر روی به کارگیری مدل‌های تحقیق در عملیات نرم و سخت در مسائل بودجه‌ریزی ملی است و عقیده دارد مهم‌ترین مفهوم در سطح ملی در این حوزه بودجه‌ریزی و تخصیص بهینه بودجه بر مبنای عملکرد است. وی بر روی انواع روش¬های تحقیق در عملیات نرم و سخت، انواع روش‌های آماری تک متغیره، مدل‌سازی فازی و احتمالی و هم‌چنین انواع شبیه‌سازی‌ها تسلط داشته و دروس تحلیل آماری، بهینه‌سازی و مدل‌سازی ریاضی را به صورت مکرر در دانشگاه‌های تربیت ‌مدرس، امام صادق و شریف تدریس کرده است.

وی در سال 1395 به عنوان پرتولیدترین استاد علوم انسانی جهان اسلام شناخته شد و هم‌چنین در سال 1393 نیز رتبه چهارم را در همین مورد کسب کرده بود. وی صاحب مقالات و کتب متعددی است که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان «آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلدی)»، «تحقیق در عملیات و کار برد آن در مدیریت» و هم‌چنین «تحقیق در عملیات نرم، فنون ساختاردهی به مساله» اشاره کرد. وی در حال حاضر با بسیاری از تشریات مهم مدیریتی کشور از جمله «چشم‌انداز مدیریت» به عنوان هیات تحریریه و داور همکاری می‌کند. وی در سال 1389 رییس مرکز آمار ایران شد و تا سال 1395 عهده‌دار این مسئولیت بود.


 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم