آقای علیرضا افضلی

آقای علیرضا افضلی


آقای علیرضا افضلی از اساتید دانشکده معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی است. وی همچنین مدرس حوزه علمیه مشکوه تهران از سال 92 تاکنون می‌باشد. ایشان عضو گروه مدیریت اسلامی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت نیز است.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

و استاد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

دکتر افضلی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ نمود. وی دانشجوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته آینده‌پژوهی می‌باشد.آقای افضلی مطالعات و پژوهش های فراوانی در حوزه های آینده‌پژوهی، دین و فرهنگ، دولت اسلامی، قواعد عربی و چندین زمینه دیگر انجام داده است. حاصل مطالعات ایشان، تالیف و انتشار چندین مقاله و کتاب بوده که «تصویر پردازی از ویژگی های آینده موعود: به سوی الگوی قرآنی»، «جایگاه آینده محتوم در مباحث آینده‌پژوهی»، «تجاری سازی فناوری؛ تعاریف، فرایندها، عوامل موفقیت، موانع» و «سنت پژوهی مهدویت؛ رویکردی نوین در آینده‌پژوهی مهدویت» و «تبیین جایگاه سنت برکت در نظام کسب و کار» ازجمله مقالات و «فصل اول کتاب کلیاتی در آینده‌پژوهی»، «اعراب و ترجمه ی مفردات نهج البلاغه» و «هندبوک قاعد عربی» ازجمله کتاب های ایشان است. «سنت پژوهی پیشرفت مبتنی بر آیات قرآن کریم» و «نقد و بررسی مفروضات علم آینده‌پژوهی با توجه به آموزه های اسلامی» ازجمله طرح‌هایی است که ایشان در حال انجام آنها می‌باشد.

پایان‌نامه آقای افضلی به‌عنوان «پایان نامه برتر» در نهمین جشنواره انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1387 انتخاب شد. وی همچنین موفق به کسب مقام دوم در جشنواره قرآنی دانشجویان کل کشور در سال 1382 گردید. «کارشناس نظارت و ارزیابی در سازمان صداوسیما» و «مشارکت در طرح دانش‌بنیان تولید نوشیدنی‌های گیاهی» ازجمله سوابق کاری درخشان وی می‌باشد. ایشان سابقه عضویت در گروه‌های پژوهی و انجام طرح‌های گوناگون برای مراکز و سازمان‌های مختلف کشور را دارد. «همکاری با گروه آینده‌نگری و نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی»، «عضویت و همکاری درراه اندازی انجمن علمی ایرانی آینده‌پژوهی و تمدن سازی اسلامی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «همکاری با پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در قالب شورای علمی» ازجمله آن‌هاست.

سوابق شرکت در دوره های آموزشی
 1. شرکت در کارگاه های دانش افزایی «قواعد عربی» در سال های 1384 و 1385 در دانشگاه امام صادق علیه السلام
 2. شرکت در کارگاه های دانش افزایی «مکالمه عربی» در سال های 1391 و 1392 در دانشگاه امام صادق علیه السلام
 3. شرکت در کارگاه دانش افزایی «علوم بلاغت» در سال 1392 در دانشگاه امام صادق علیه السلام
 4. شرکت در کارگاه دانش افزایی «زبان انگلیسی» در سال 1391 در دانشگاه امام صادق علیه السلام
 5. شرکت در کارگاه دانش افزایی «روش تدریس» در دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1393
 6. شرکت در کارگاه های دانش افزایی «مدیریت اسلامی» دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1391
 7. شرکت در کارگاه روش شناسی آینده پژوهی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت در سال 1395
 8. شرکت در کارگاه های آینده پژوهی تمدنی در دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات در سال 1395
 9. شرکت در دوره آموزشی روش های آینده پژوهی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در سال 1392
سوابق تحصيلي
 • ديپلم رياضي فيزيك از دبيرستان حضرت ابوالفضل عليه السلام شهرستان دامغان
 • ديپلم پيش دانشگاهي از دبيرستان لقمان شهرستان دامغان
 • كارشناسي از دانشگاه امام صادق عليه السلام در رشته معارف اسلامي و مديريت
 • كارشناسي ارشد از دانشگاه امام صادق عليه السلام در رشته معارف اسلامي و مديريت، گرايش صنعتي
 • دانشجوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته آینده پژوهی
 • تحصيلات حوزوي در سطوح عالی (درس خارج) در حوزه علمیه قم
سوابق تدريس
 • تدريس دروس قواعد عربی از نيمه دوم سال 1384 در دانشگاه امام صادق عليه السلام در سطح كارشناسي
 • تدريس درس متون مديريت به زبان عربي در دانشكده معارف اسلامي و مديريت در نیمه دوم سال 1390
 • تدريس درس تدبر و تفسير در دانشگاه امام صادق عليه السلام در نیمه اول سال 1395 و نیمه اول سال 1390
 • تدريس به صورت استاد مدعو در دانشكده علوم قضايي در نيمه اول سال 1388 در سطح كارشناسي
 • تدريس در حوزه علميه مشکوه تهران از سال 1392 تاکنون
 • تدریس در حوزه علمیه مروی تهران در سال 1384
 • تدریس در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام دامغان در سال 1387
مقاله های انجام شده
 • تاليف مقاله با عنوان « تصوير پردازي از ويژگي هاي آينده موعود: به سوي الگوي قرآني» چاپ شده در نشریه اندیشه مدیریت راهبردی
 • تالیف مقاله با عنوان «‌­‌‌جایگاه آینده محتوم در مباحث آینده پژوهی» پذیرفته شده در نشریه موسسه افق آینده پژوهی راهبردی
تالیف مقاله با عنوان « تجاری سازی فناوری؛ تعاریف، فرایندها،عوامل موفقیت،موانع» پذیرفته شده در همایش بین المللی تجاری سازی فناوری
کتاب های در حال انجام
 • تالیف فصل اول کتاب«کلیاتی در آینده پژوهی» زیر نظر استاد دکتر سعید خزایی
 • تالیف کتاب با عنوان « اعراب و ترجمه ی مفردات نهج البلاغه» با همکاری تعدادی از دانشجویان
 • تالیف کتاب با عنوان «هندبوک قواعد عربی» با همکاری تعدادی از دانشجویان
مقاله های در حال انجام
 • تالیف مقاله با عنوان «سنت پژوهی مهدویت: رویکردی نوین در آینده پژوهی مهدویت» ارائه شده در همایش دکترین مهدویت سال 1396
 • تالیف مقاله با عنوان «تبیین جایگاه سنت برکت در نظام کسب و کار»
 • تالیف مقاله با عنوان «تبیین سنت رزق مبتنی بر آیات و روایات»
 • تالیف مقاله با عنوان «نقد و بررسی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در حوزه علوم انسانی اسلامی»
 • تالیف مقاله با عنوان «درآمدی بر تعامل تاریخ و آینده پژوهی»
 • تالیف مقاله با عنوان «بررسی جایگاه مفهوم زمان در آینده پژوهی»
 • تالیف مقاله با عنوان «بررسی جایگاه نظريه آشوب وکاربرد آن در علم مدیریت»
 • تالیف مقاله با عنوان « عوامل تاثیرگذار بر آینده از نگاه اسلام بر اساس سنت قضا و قدر (پیش فرض های آینده پژوهی اسلامی)»
سوابق پژوهشی انجام شده
 • تاليف پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « تصوير پردازي از ويژگي هاي آينده موعود و تاثير آن بر سازمان : به سوي الگوي قرآني»
 • تدوین درسنامه دروس «قواعد عربی» در دانشگاه امام صادق علیه السلام با همکاری اساتید دیگر
 • مجری طرح پژوهشی «آینده وهابیت»، درخواست شده توسط قطب «تعمیق ایمان دینی» دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • همکاری در طرح پژوهشی تاسیس و راه اندازی رشته آینده پژوهی و تدوین سرفصل های آن در دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • مشارکت در طرح پژوهشی «آینده دین و فرهنگ» در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عمیه قم
 • همکاری در طرح پژوهشی استقرار «سامانه دیده بانی بسیج» در سازمان بسیج مستضعفان
 • همکاری با نهاد فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در طرح پژوهشی «فرایند تحقق دولت اسلامی»
 • همکاری در طرح پژوهشي «بررسي جوانب مختلف واگذاري بخش خدمات دانشگاه امام صادق (عليه السلام) به بخش خصوصي»
سوابق پژوهشی در حال انجام
 • تدوین رساله دکتری با عنوان«بررسی دلالت های سنت های الهی ناظر بر آینده پژوهی در پرتو آیات قرآن کریم»
 • تدوین درسنامه «تدبر و تفسیر آیات مدیریتی» در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • طرح پژوهشی «سنت پژوهی پیشرفت مبتنی بر آیات قرآن کریم»
 • طرح پژوهشی «نقد و بررسی مفروضات علم آینده پژوهی با توجه به آموزه های اسلامی»
سوابق عضويت
 • عضویت در گروه «مديريت اسلامي» در دانشكده معارف اسلامي و مديريت از بهمن ماه سال 1388 تاكنون و مسئول هسته «فقه الاداره» و عضویت در هسته «تدبر و تفسیر» در سال 1395
 • عضویت در گروه مدیریت صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت از سال 1395
 • همکاری با گروه «آینده پژوهی و تمدن» در دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات از سال 1395
 • عضویت در هیئت داوران دو فصلنامه علمی - پژوهشی «اندیشه مدیریت راهبردی» از مرداد 1394 تاکنون
 • همکاری با گروه «آینده نگری و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت» فرهنگستان علوم پزشکی از سال 1395
 • عضویت و همکاری در راه اندازی انجمن علمی ایرانی«آینده پژوهی و تمدن سازی اسلامی»(زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از سال 1393
 • همکاری با پژوهشکده «مهدویت و آینده پژوهی» پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در قالب شورای علمی در سال 1393
 • عضو كارگروه بازنگري دروس عربي دانشگاه امام صادق عليه السلام در سال 1392
 • عضو كارگروه بازنگري درس متون مديريت به زبان عربي در سال 1393
 
سوابق شرکت در همایش ها
 1. شرکت در اولین همایش بین المللی «تجاری سازی فناوری» در سال 1393
 2. شرکت در اولین همایش «آینده پژوهی اسلامی» در سال 1392
 3. شرکت در نخستین همايش ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی در سال 1391
 4. شرکت در همایش «دکترین مهدویت» در سال 1396
 5. شرکت در دومین کنفرانس بین المللی «مدیریت صنعتی» در سال 1396
سوابق فعاليتهاي فرهنگي
 • فعاليت در زمينه هاي فرهنگي، قرآني و مذهبي در دبيرستان
 • عضویت وفعالیت قرآنی در کانون فرهنگی جوانان میثاق دامغان
 • عضویت و فعاليت در دارالقرآن دانشگاه امام صادق عليه السلام
 • عضویت و فعاليت در بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه السلام
 • فعالیت فرهنگي در برخی از مساجد و بسیج محله
سوابق اجرایی
 • کارشناس نظارت و ارزیابی در سازمان صدا و سیما در سال 1382
 • مشاركت در طرح دانش بنیان توليد نوشيدني هاي گیاهی در سال 1390
سوابق افتخارات علمی و فرهنگی
 • احراز رتبه «پايان نامه برتر » در نهمین جشنواره انتخاب و معرفي پژوهشگران برتر دانشگاه امام صادق عليه السلام در سال 1387
 • كسب مقام اول در مسابقات قرآني هلال احمر كل كشور در سال 1379
 • كسب مقام دوم در جشنواره قرآني دانشجويان كل كشور در سال 1382
 • كسب مقام سوم در مسابقات دانشجويان كل كشور درسال 1380
 • كسب مقام سوم در مسابقات دانشجويان استان تهران در سال 1380
 • كسب مقام دوم در مسابقات دانشجويان بسيجي كل كشور در سال 1381
 • كسب مقام سوم در مسابقات كشوري نيروي مقاومت بسيج در سال 1380
 • كسب مقام دوم در مسابقات اوقاف استاني در سال 1382
 

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم