دکتر روح‌الله رازینی

دکتر روح الله رازینی


دکتر روح‌الله رازینی از اساتید و عضو هیئت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع) بوده و همچنین معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و عضو کمیسیون برنامه‌ریزی شورای آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) است.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

و استاد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

دکتر رازینی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ نمود و دوره تحصیلی دکتری خود را در رشته مدیریت تولید در دانشگاه تربیت مدرس با موفقیت پشت سر گذاشت.مطالعات دکتر رازینی در حوزه مدیریت و سنجش عملکرد، مدیریت و کنترل کیفیت، تصمیم‌گیری و روش‌های کمی در مدیریت می‌باشد. ایشان سابقه تدریس دروس مدیریت اسلامی و اندیشه اسلامی را نیز دارد. حاصل مطالعات ایشان کتب و مقالات متعددی است که مقاله بهبود بهره‌وری در ایران، ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهبردها» یکی از مهم‌ترین آن‌هاست که به سفارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور انجام گرفت. از دیگر مقالات مهم ایشان ارکان، ویژگی‌ها و الزامات نظام سنجش عملکرد سازمانی در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌باشد که به سفارش دبیرخانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده گردید.

مطالعات دکتر رازینی در حوزه مدیریت و سنجش عملکرد، مدیریت و کنترل کیفیت، تصمیم‌گیری و روش‌های کمی در مدیریت می‌باشد. ایشان سابقه تدریس دروس مدیریت اسلامی و اندیشه اسلامی را نیز دارد. حاصل مطالعات ایشان کتب و مقالات متعددی است که مقاله بهبود بهره‌وری در ایران، ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهبردها» یکی از مهم‌ترین آن‌هاست که به سفارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور انجام گرفت. از دیگر مقالات مهم ایشان ارکان، ویژگی‌ها و الزامات نظام سنجش عملکرد سازمانی در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌باشد که به سفارش دبیرخانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده گردید.

سوابق علمی و پژوهشی
 • همكار پروژه ارزيابي دروني گروه معارف اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)
 • همكار طرح مطالعاتي مراكز رشد (انكوباتورها) در مركز فناوري نخبگان
 • مجری پروژه “تدوين نظام نامه جذب و انتخاب کارکنان در مؤسسه مالی و اعتباری مهر”
 • مجری پروژه “مروری بر وضعيت موجود رشته مديريت صنعتی در دانشگاه های برتر ايران و جهان”
 • شرکت در دوره ” Workshop on SME Best Practices in the Service Sector (2-5 October 2012, Japan)” در کشور ژاپن
 • شرکت در دوره ” Training of Trainers in Total Quality Management for the Service Sector( 18–۲۲ July 2011 Indonesia )”
 • تأليف “ادبيات تصميم گيری در مديريت” به سفارش مرکز تحقيقات وزارت دفاع
 • تدوين كتابچه “هوش هيجاني و رابطه آن با رهبري اثربخش” ، دفتر امور مديران ارشد رياست جمهوري(همکار)
 • بررسي روشهاي مدلسازي شايستگي ها(competency Modeling ), و طراحي فرآيند شناسايي شايستگي هاي مديران ارشد(همکار)
 • ترجمه مقاله تكنولوژي و ژورناليسم ، مجله غربشناسي (وابسته به صدا و سيما)
 • نگارش مقاله “اولويت بندي معيارهاي انتخاب دانشجو در دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از فنون MADM “
 • نگارش مقاله ” بهبود بهره وری در ايران؛ ضرورتها، چالشها و راهبردها”، در مجموعه مبانی نظری برنامه پنجم به سفارش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور
 • نگارش مقاله “ارکان، ويژگيها و الزامات نظام سنجش عملکرد سازماني در چارچوب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت” به سفارش دبيرخانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 • ويراستار علمي کتاب مجموعه مقالات ” استاندارد از منظر اسلام” به سفارش مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)
 • نگارش مقاله “تبيين و توسعه مفهوم توازن در نظام‌های جامع سنجش عملکرد سازمان” و کسب پذيرش از مجله انديشه مديريت راهبردی
 • نگارش مقاله ” Explaining and Developing the Concept of “Balance” in Comprehensive Performance measurement Systems” و کسب پذيرش از مجله Australian journal of basic and applied since در فهرست نشريات ISI
 • ارئه سخنرانی‌های علمی و برگزاري کارگاه آموزشي در حوزه های مديريت عملکرد، مديريت اسلامی، مديريت کيفيت و تعالی سازمانی، روش تحقيق و … در سازمانها و نهادها
 • داور مقالات مجله علمی- پژوهشی انديشه مديريت راهبردی، مجله علمي پژوهشي مدرس و مجله علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ
 • داور و مشاور و راهنماي پايان نامه هاي دانشجويي در حوزه مديريت عملکرد و مديريت کيفيت
 • داور معاونت علمي رياست جمهوري در ارزيابي طرحهاي پژوهشي سازمانها
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 • همکاری با مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)
 • همکاری با سازمان ملی بهره وری ايران
فعالیت های آموزشی
 • تدريس دروس″كنترل كيفيت آماري” ، “آمار و كاربرد آن در مديريت” و “مديريت توليد” و “مديريت عملکرد”،” انديشه اسلامي”، “روش تحقيق”، در دانشگاه امام صادق(ع) از سال ۸۳ به بعد
 • تدريس دروس″كنترل كيفيت آماري” ، “مديريت کارخانه” و “مديريت توليد” در دانشگاه هرمزگان
 • تدريس “مديريت رفتار سازماني” براي داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور- مؤسسه آموزشي امير كبير
 • تدريس پژوهش عملياتي ۱و۲
 • تدريس مديريت اسلامي
 • مدرس دوره کشوري طليعه حکمت
سوابق اجرایی
 • عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع)
 • معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 • مدير دفتر مطالعات صنعت دانشگاه امام صادق(ع)
 • عضو کميسيون برنامه ريزي شوراي آموزشي دانشگاه امام صادق(ع)
 • عضو شوراي دانشجويي- فرهنگي دانشگاه امام صادق(ع)
 • رييس هيات مديره شرکت پيشگامان انديشه صادقين
 • عضو هيأت مديره شرکت پيشگامان اقتصاد صادقين
 • مشاور در مؤسسه مالي و اعتباري مهر
 • مشاور شرکت کالای الکتريک در طراحی نظام سنجش عملکرد
 • پژوهشگر دبيرخانه طرح سهام عدالت
 • پژوهشگر دفتر امور مديران ارشد نهاد رياست جمهوري
 • كارشناس برنامه ريزي درگروه معارف دانشگاه امام صادق (ع)
 • پژوهشگر در مركز فناوري نخبگان زير نظر دفتر فناوري هاي رياست جمهوري
 • كارشناس مركز طرح و برنامه ريزي صدا و سيما
 • معاون امور تحقيقات گزينش دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع)
 • مصاحبه گر و محقق گزينش دانشجوي دانشگاه امام صادق(ع)

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم