آقای محمد توحیدی


آقای محمد توحیدی از اساتید دانشکده معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) است. ایشان همچنین عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) هست. آقای توحیدی مدرس دوره‌های تخصصی بانکداری اسلامی در بانک‌های دی، پارسیان، توسعه صادرات و... نیز است.

استاد گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ایشان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی در دانشگاه امام صادق (ع) دریافت نمود و در حال تحصیل مدرک دکتری در همین رشته و در همین دانشگاه می‌باشد.آقای توحیدی مطالعات گسترده‌ای درزمینه ی بانکداری اسلامی داشته است که محصول آن چندین مقاله در همین زمینه است، ازجمله"طراحی مشتقه اعتباری تعهدات بدهی وثیقه دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون ربا"، "طراحی صندوق ضمانت صکوک"، "راهکاری جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی" و... .

آقای توحیدی موفق به کسب رتبه اول ورودی دکتری و بورسیه دانشگاه امام صادق (ع) شده است. ایشان همچنین جایزه نظام‌وظیفه تخصصی بنیاد نخبگان در سال 95 را از آن خود کرد. از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان به عضویت در کمیته پژوهش و انتشارات انجمن مالی اسلامی ایران و عضویت در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد.

سوابق و افتخارات علمی
 • کسب رتبه اول (الف) ورودی دکتری و بورسیه دانشگاه امام صادق عليه السلام در سال ۸۹
 • دانشجوی ممتاز علمی و کسب رتبه اول رشته مديريت در سال تحصيلی ۸۶-۸۵ در همايش تشويق دانشجويان برتر دانشگاه امام صادق عليه السلام
 • دانشجوی ممتاز علمی و کسب رتبه اول رشته مديريت در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ در همايش تشويق دانشجويان برتر دانشگاه امام صادق عليه السلام
 • دانشجوی ممتاز علمی رشته مديريت در سال تحصيلي ۸۸-۸۷
 • برگزیده جایزه نظام وظیفه تخصصی بنياد نخبگان در سال ۱۳۹۵
 • کسب رتبه هاي شهرستاني و استاني متعدد در رشته‌هاي قرائت قرآن، مفاهيم و اذان در دوران دبيرستان
 • کسب مقام سوم استان همدان در مسابقات علمی بسيج سال دوم دبيرستان
 • کسب رتبه در جشنواره خوارزمي (مرحله استاني) در زمينه مقاله نويسي سال دوم دبيرستان
سوابق اجرایی
 • تدريس دروس مدیریت مالی، سرمایه گذاری، مالی اسلامی، بانکداری اسلامی در دانشگاه های امام صادق(ع)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم اقتصادی سابق (دانشگاه خوارزمی) و …
 • بورسیه هیئت علمی و عضو گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت از سال ۹۰ تا کنون
 • عضو مركز رشد دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) از سال ۱۳۹۴ تا كنون
 • عضو شوراي مركز رشد دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) در سال ۱۳۹۲
 • کارشناس و پژوهشگر مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۹۱ تا کنون
 • مدرس دوره های تخصصی بانکداری اسلامی در بانک‌های دی، پارسیان، توسعه صادرات و …
 • مسئول طراحی و برگزاری دوره تخصصی آموزشی پژوهشی ماليه اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام در شهريور ۱۳۹۰
 • عضو شورای پژوهشگران دفتر مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سال ۱۳۹۳
 • مشاور تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت در سال ۱۳۹۲
 • مسئول پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري گرايش مالي دانشكده معارف اسلامي و مديريت از سال ۱۳۹۲ تا كنون
فعالیت های پژوهشی
 • پذيرش و چاپ مقاله با عنوان ” طراحی مشتقه اعتباري تعهدات بدهی وثیقه‌دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون‌ربا ” در دوفصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مالي اسلامي، شماره ۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • پذيرش و چاپ مقاله با عنوان ” بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری” در دوفصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مالي اسلامي، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
 • پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ” سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفیدر دوفصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مالي اسلامي، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۴
 • پذیرش مقاله با عنوان ” امکان سنجی فقهی طراحی اوراق مشارکت و اجاره مصون از تورم در بازار سرمایه ایران” در دوفصلنامه علمي پژوهشي جستارهای اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵
 • پذيرش مقاله با عنوان ” نقد عدم تحريم ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري” در دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اقتصاد اسلامي در سال ۱۳۹۴
 • پذیرش مقاله با عنوان ” طراحي صندوق ضمانت صكوك؛ راهكاري جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامي” در دوفصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مالي اسلامي در سال ۱۳۹۵
 • پذیرش مقاله با عنوان «Designing Sharia-Compliant Collateralized Debt Obligations in Islamic Banking» در کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری، مالی و بانکداری اسلامی در مالزی، نوامبر ۲۰۱۱
 • پذيرش مقاله با عنوان « مشارکت عمومی _خصوصی ؛ الگوی نوين خصوصی سازی»، در همايش ملی خصوصي‌سازي در ايران در دانشگاه سمنان، ۱۳۹۰٫
 • پذيرش مقاله با عنوان« بررسي شيوه هاي جديد انتقال ريسك و بکارگيري آن ها در بازار سرمايه» در مجله علمی_تخصصی مدير، انجمن علمي دانشجويان معارف اسلامي و مديريت
 • پذيرش، ارائه و چاپ مقاله با عنوان “بررسي كاربرد مشتقه اعتباري CDO در مديريت ريسك اعتباري و تأمين مالي از ديدگاه فقه شيعه” در كتاب مجموعه مقالات دومین كنفرانس بین المللی توسعه نظام مالي در ايران، ۱۳۸۸٫
 • پذيرش و ارائه مقاله با عنوان “ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه از طریق تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار” در دومين کنفرانس مهندسی مالی ایران با رویکرد مدیریت ریسک، ۱۳۹۲٫
 • پذيرش مقاله با عنوان “بررسی تطبیقی بحران جنوب شرق آسیا و بحران مالی اخیر و ارائه راهکارهای سیاستی” در ماهنامه تخصصی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۳۸۸
 • تأليف مقاله با عنوان ” تجربه نظریه پردازی در بانکداری اسلامی” در فصلنامه علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی (صدرا)، ۱۳۹۱، ارائه شده در دومین کنگره علوم انسانی اسلامی
 • پذيرش و ارائه مقاله با عنوان ” صندوق ضمانت صکوک؛ راهکاری نوین در توسعه بازار سرمایه اسلامی” در اولين همايش ملي مالي اسلامي، ديماه ۱۳۹۴
 • همكاري در پروژه تحقيقاتي با عنوان «تدوین سند راهبردی بازار سرمايه ايران با توجه به اسناد بالا دستی و دهه پيشرفت و عدالت» از طرف مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال ۱۳۹۱
 • گزارش پژوهشي با عنوان ” مروري بر استانداردهاي هيئت خدمات مالي اسلام (IFSB)” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، بهمن ۱۳۹۴
 • گزارش پژوهشي با عنوان “الزامات توسعه بازار اوراق بهادار اسلامي (صكوك)” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، شهريور ۱۳۹۴٫
 • گزارش پژوهشي با عنوان” غربالگري نسبت‌هاي مالي” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، بهمن ۱۳۹۱
 • گزارش پژوهشي با عنوان“بررسی ضرورت راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات بررسی موردی کشورهای هند، مالزی، ترکیو، سنگاپور، انگلیس و آمریکا” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، مرداد ۱۳۹۴
 • گزارش پژوهشي با عنوان
“سازوکار طبقه‌بندی اوراق بهادار جهت ارتقاء رتبه اعتباری” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار آذر ۱۳۹۳
 • گزارش پژوهشي با عنوان
” گواهي سپرده سهام” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، آبان ۱۳۹۳
 • گزارش پژوهشي با عنوان
” اهداف، مأموریت ها و استراتژی های نهاد ناظر مالی کشور آلمان (BaFin) ” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، آبان ۱۳۹۳
 • گزارش پژوهشي با عنوان
“بررسی چشم‌انداز، خط‌مشی، اهداف و الزامات بازار سرمایه کشور ترکیه” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، مهر ۱۳۹۳
 • گزارش پژوهشي با عنوان
” ضمانت‌نامه ساخت؛ قابل استفاده در اوراق سفارش ساخت و صندوق‌هاي زمين و ساختمان” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، شهريور ۱۳۹۳
 • گزارش پژوهشي با عنوان
“نقش بازار سرمايه در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، شهريور ۱۳۹۳
 • گزارش پژوهشي با عنوان
“بررسی وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در جهان” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، آذر ۱۲۹۲
 • گزارش پژوهشي با عنوان
” سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری اوراق بهادار در تأمین مالی ساختاریافته” در مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، آبان ۱۳۹۲
مهارت ها و توانمندی ها
 • تسلط به نرم افزار Office (Word, Power point, Excel, Access)
 • آشنایی با روشهای کاوش در اینترنت و منابع اطلاعاتی
 • تسلط به زیان انگلیسی: خوب
 • تسلط به زبان عربی: متوسط
 • تسلط به نرم افزار ارزیابی اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها (Comfar)و نرم افزارهای Spss، Eviews
 • آشنایی با علوم قرآن و روش شناسی مطالعات اقتصادی در قرآن
 • آشنایی با اقتصاد سنجی و روش های تحلیل آماری
 • متخصص در حوزه بانکداری و بازار سرمایه اسلامی
 • طراحی و مهندسی ابزارهای مالی سازگار با شریعت

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم