دکتر حسن دانایی فرد

دکتر حسن دانایی فرد


دکتر حسن دانایی فرد از اساتید گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و همچنین مدرس دروس مدیریت دولتی، تئوری های سازمان، خط مشی گذاری و چندین درس دیگر در دانشگاه های مختلف از جمله تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و... در سراسر کشور است.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی

و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی

دکتر دانایی‌فرد مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان اخذ و پس‌ازآن مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت دولتی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت نمود. ایشان دوره دکتری خود را در رشته مدیریت دولتی تطبیقی و توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی با موفقیت پشت سر گذاشت.دکتر دانایی فرد مطالعات و پژوهش های زیادی در زمینه های ارزیابی عملکرد، طراحی ساختار، طراحی نظام آموزشی، توسعه مدیریت، نظام ملی نوآوری، برنامه ریزی استراتژیک، بازمهندسی فرایندها، مدیریت دولتی تطبیقی و چندین حوزه دیگر انجام داده است که حاصل زحمات ایشان تالیف، ترجمه، ویرایش، تالیف به زبان انگلیسی حدود 130 کتاب و مقاله می باشد. از جمله کتاب های ایشان میتوان به «چالش های مدیریت دولتی ایران»، «پژوهش های تفسیری در مطالعات سازمان: پدیدار شناسی و پدید انگاری تهران» و از جمله مقالات میتوان به «قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی»، «مدل پذیرش دولت الکترونیک، دانش سازمانی» اشاره کرد. وی علاوه بر موارد ذکر شده در سخنرانی های علمی، سمینار، کنگره های علمی و کارگاه ها نیز حضور فعالی داشته است که «نقش دولت در ارتقا کارآفرینی» از جمله همایش هایی است که ایشان در دانشگاه خلیج فارس سخنرانی داشتند.

دکتر دانایی فرد به عنوان برگزیده دوره دکتری تخصصی مدیریت در سال 1380 در سطح کشور و پژوهشگر نمونه در همین سال انتخاب شد. مقاله علمی-پژوهشی ایشان به مقام سوم را در کنفرانس بین المللی مدیریت درتهران (سال 1383) به خود اختصاص داد و همین طور به عنوان استاد راهنمای نمونه در سال 1384 در دانشگاه علوم انتظامی مورد قدر دانی قرار گرفت. وی توانست در جشنواره کار آفرینی ملی (سال 1388) به مقام دومی پژوهشگر برتر دست یابد. از دیگر دستاورد های پژوهشی ایشان میتوان به انتخاب شدن کتاب ایشان به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 اشاره کرد. علاوه بر موارد ذکر شده، ایشان طرح های پژوهشی بسیاری برای مراکز و سازمان های کشور به انجام رسانده که بررسی نظام آموزشی بانک رفاه به سفارش بانک رفاه از جمله ی آنهاست.

سوابق ويژه
 • برگزيده دوره دكتري تخصصي مديريت در سال ۱۳۸۰ در سطح كشوري.
 • پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۰ دانشگاه علامه طباطبايي.
 • دريافت لوح تقدير مقاله برگزيده (سوم) كنفرانس بين المللي مديريت (تهران) آذر ۱۳۸۳٫
 • دريافت لوح تقدير استاد راهنماي نمونه، دانشگاه علوم انتظامي، آذر ۱۳۸۴٫
 • پژوهشگر برتر جشنواره كارآفريني ملي كارآفريني۱۳۸۸ (رتبه دوم)”:نقش دولت در ارتقا كارآفريني”
 • پژوهشگر برتر۱۳۸۸ دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس٫
 • دارنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (كتاب شايسته تقدير۱۳۸۸).
سوابق تدريس
 • تدريس در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان از سال ۷۴-۱۳۶۷
 • تدريس در دانشگاهها از سال ۱۳۷۶ تاكنون.
 • ۱- دروس تدريسي در دوره دكتري:
 • فلسفه تئوريهاي مديريت و سازمان (۶ بار)
 • نقد و بررسي تئوريهاي مديريت و سازمان (۴بار)
 • فلسفه تئوريهاي مديريت دولتي (۳بار)
 • روششناسي تحقيق (۶ بار)
 • تئوريهاي خطمشيگذاري عمومي (۵ بار)
 • ۲- دروس تدريسي در دوره كارشناسي ارشد:
 • تئوري سازمان پيشرفته ( ۱۱بار)
 • روش پژوهش (۸ بار)
 • مديريت دولتي تطبيقي (۶ بار)
 • خطمشيگذاري عمومي (۶ بار)
 • مباني مديريت دولتي ( ۱بار)
 • ۳- دروس تدريسي در دوره كارشناسي:
 • مباني سازمان و مديريت(۲ بار)
 • زبان تخصصي ( ۱بار)
 • مديريت منابع انساني ( ۱بار)
 • تحليل سيستمها ( ۱بار)
داور فصلنامه هاي علمي

۱- مدرس دانشگاه تربيت مدرس٫ ۲- دانش مديريت دانشگاه تهران. ۳- مطالعات مديريت دانشگاه علامه طباطبايي. ۴- دانشور دانشگاه شاهد. ۵- مديريت و توسعه موسسه تحقيقات وزارت نيرو. ۶- مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان. ۷- مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه مازندران. ۸- فصلنامه علمي ـ پژوهشي برنامهريزي آموزش عالي موسسه برنامهريزي آموزش عالي. ۹- فصلنامه پيام مديريت دانشگاه شهيد بهشتي. ۱۰- مجلة محيطشناسي دانشگاه تهران. ۱۱- فصلنامة علوم مديريت انجمن علوم مديريت ايران. ۱۲- فرهنگ مديريت دانشگاه قم پرديس٫ ۱۳- مجلة بينالمللي علوم انساني تربيت مدرس٫ ۱۴- مديريت تحول دانشگاه فردوسي مشهد.

عضويت در كميته ها و شورا:

۱- عضو كميته تخصصي و گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس از سال ۱۳۸۲ تاكنون.

۲- شوراي پژوهشي مركز مطالعات مديريت و بهرهوري ايران از سال ۱۳۸۲ تاكنون.

۳- شوراي علمي دبيرخانه دائمي اشتغال و نظام آموزش عالي از سال ۱۳۸۲ تاكنون.

۴- كميته تشكيلات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۴-۱۳۸۳٫

۵- عضو هيأت تحريريه مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان، ۱۳۸۴ تاكنون.

۶- مشاور علمي نشريه دانش سازماني، ۱۳۸۳ تاكنون.

۷- عضو شوراي كنترل استراتژيك برنامه افق رسانه صدا و سيماي ج.ا.ا.، ۱۳۸۵-۱۳۸۵٫

۸- عضو شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت از سال ۱۳۷۸ تا كنون.

۹- عضو هيات تحريريه پژوهش هاي مديريت منابع انساني ـ دانشگاه امام حسين (ع).

۱۰- عضو شوراي پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس از سال ۱۳۸۸٫

۱۱- مدير گروه مديريت پروژه دانشگاه تربيت مدرس٫

۱۲- معاون آموزشي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس٫

مقاله هاي علمي – پژوهشي
 • ۱ – Danaee Fard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2007). Promoting public trust in public organizations:
 • Explaining the role of public accountability. Public Organization Review: A Global Journal, 7, ۳۳۱-۳۴۴.
 • ۲- Danaee Fard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (2009). Shaping learning public organization: Explaining
 • the important of organizational cultures. Singapore Management Review, 31 (1).
 • ٣-Danaee Fard, H. (٢٠٠٩). An administrative manifesto for survival in the Twenty-first century, Public Administration Review, ١٠٢٥-١٠٢٨.
 • ۴-Danaee Fard, H.; Didehvar, F. (2009). The virtual governamce networking as a transformer of public policy model. Public organization Review: A Global Journal.
 • ۵-Danaee Fard, H.; Abbasi, T.(2010 ). Questioning New Public Management: Reflection on Quality. Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences. ,8:72-83.
 • ۶-Danaee Fard, H.; Anvary Rostamy, Ali A. (accepted). Political participation and political marketing. European Journal of Scientific Research.
 • ۷-Danaee Fard, H. (Submit). Research paradigms in public administration: A Comprehensive oreview. Public Administration.
 • ۸-Danaee Fard H., Mosabaki, A.; Abbasi, T.; Hasanpoor, A. (٢٠١٠ ). Strategic management in public sector: reflections on its applicability in Iranian public organization, Public organization Review,.
 • ٩-Danaee Fard, H. selseleh, M. (٢٠١٠ ). Measuring cycle of management knowledge: An evidence from Iran. European journal of scientific research,vol(41),2:296-308.
 • ۱۰٫Danaaee Fard,H.,Gandeghi,g.,Nikraftar,t.(2010 ).Promoting horizental government forimplementation of public policy in Iran:reflection on barriers. Journal of Economics,Finance andAdministrative Sciences,Issue 18:28-٣٩ .
 • ۱۱ -Danaee Fard,H.Islami,A.(2010 ).Discovering organizational indifference:a groundedTheory strategy . European journal of scientific research,vol(40),3:450-460.
 • 12-Danaeefard,H.,Farazmand,F.(in press). Is Religious Culture a Factor in Negotiation: A CrossCultural Comparison of Iran, Taiwan and The United States”.
 • ۱۳-Danaee Fard,H.(2010 ).Good soldiers’perceptions of organizational poliyics,understandibg therelation between organizational citizenship behaviors and perceptions of organizationalpolitics:evidence from iran.Journal of Economics,Finance and Administrative Sciences,Issue 19:146-161 .
 • 14-Danaeefard,H.Rabar Kelishoiand,E.Safari Kahreh,Mohmmad.(2010 ).Investigation the role of the political marketing in public policy making in Iran. Economics,Finance and AdministrativeSciences,Issue 21:180-194.
 • 15- Danaee Fard,H. Rajabzadeh Ghatari,A. Hasiri,A.(2010). Employees Morale in Public Sector: IsOrganizational Trust an Important Factor? European Journal of Scientific Research,46(3),٣٧٨-٣٩٠
 • ١٦. Danaee Fard,H.Rajabzadeh Ghatari,A.Hasiri,A.(٢٠١٠ ).Organizational Trust in Public Sector:Explaining the Role of Managers’ Managerial Competency. European Journal of Economics, Financeand Administrative Sciences ,٢٥،٢٩-٤٣. ienes
 • ۱۷-داناييفرد، حسن. (۱۳۸۴). استراتژي مبارزه با فساد اداري: آيا فناوري اطلاعات فساد اداري را كاهش ميدهـد؟ مـدرس، دوره نهـم،پياپي ۳۹، صص ۱۱۸- ۱۰
 • .۱۸-دانايي فرد، حـسن. (۱۳۸۴). تئوريپردازي با استفاده از رويكرد استقرايي: استراتژي مفهومسـازي تئـوري بنيـادي. دانـشور، سـالدوازدهم، دوره جديد، شماره ۴، صص ۷۰-۵۷٫
 • ۱۹-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۵). كنكاشي در فلسفه تئوري پيچيدگي: آيا علم پيچيدگي صبغه پست مدرنيسم دارد. مدرس، پيـاپي، ۴۶،صص ۱۲۰- ۱۷۱٫
 • ۲۰-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۵). استراتژي تحول در بخش دولتي ايران: آيا مديريت دولتي نوين استراتژي مناسبي اسـت. دانـشور، سـالسيزدهم، شماره ۱۷، صص ۱۲۰-۹۸٫
 • ۲۱-دانايي فرد، حسن. بهاريفر، علي. (۱۳۸۵). توسعه نظريهها در علمالاجتماع: ضرورت تدوين معيارهاي ارزيـابي توليـد علـم نظـري.مدرس، پياپي، ۴۶، صص ۱۰۲-۸۳
 • .۲۲-دانايي فرد، حسن. فروهي، مهشيد؛ صالحي، علي. (۱۳۸۶). ارتقاء كارآفريني در ايران: تحليلي بر نقش دولـت، پژوهـشنامه بازرگـاني،شماره ۴۲، صص ۲۶۲- ۲۲۱٫
 • ۲۳-دانايي فرد، حسن؛ الواني، سـيدمهدي. (۱۳۸۶). استراتژي استدلال استعارهاي در نظريهپردازي: شكلگيري تئوري جابهجايي مديراندولتي، مدرس، دوره ۱۱، شماره ۳، صص ، ۱۵۱- ۱۲۱٫
 • ۲۴-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۶). پارادايمهاي رقيب در علم سازمان و مديريت: پژوهشي تطبيقي بر هستي شناسي، شـناخت شناسـي وروش شناسي.دانشور، سال شانزدهم، شماره ۲۳، صص ۱۴۵- ۱۲۰
 • .۲۵-دانايي فرد، حـسن. (۱۳۸۷). همسازي پژوهشهاي كمي و كيفـي: معرفـي پـژوهشهـاي تركيبـي. فـصلنامه روششناسـي حـوزه ودانشگاه.(۱۳)۵۳ صص ۳۵-۶۳
 • .۲۶-دانايي فرد، حـسن.(۱۳۸۷).ارتقائ دانش نافع در مطالعات سازمان و مديريت: تحليلي فراتئوريك بر نظريههاي سـازمان و مـديريت. فصلنامه روششناسي حوزه و دانشگاه،(۱۴)۵۵ صص ۵۹-۸۴
 • .۲۷-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۳). اقتصاد دانش محور و حفظ تماميت نهادي دانشگاه. فـصلنامه پـژوهش و برنامـهريـزي در آمـوزش عـالي. شماره پياپي ۳۳، صص ۱۹۳-
 • .۲۸-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۶). اصلاحات اداري در ايران: تحليلي بر كوچكسازي دولت. دانشور سـال پانزدهم،شـماره ۲۹، صص ۱۰۲-.۱۲
 • ۳۰– داناييفرد، حسن، مؤمني نونـا. (۱۳۸۷). تدوين نظريه رهبري اثربخش براساس نهجالبلاغه: استراتژي نظريه داده بنيـاد، مطالعـاتانقلاب اسلامي، سال چهارم، شماره ۱۴، صص ۷۵- ۱۱۰٫
 • ۳۱-خائف، احمد علي، دانايي فرد، حسن؛ نوروزي، محمد تقي. (۱۳۸۸). نقش رهبري خدمتگذار در اثربخشي سازمانهاي دولتـي، مـدرس٫دوره سيزدهم، شماره دوم، صص ۶۵-۹۲٫۳۲- داناييفرد، حسن، رجب زاده ،علي، درويشي، آذر.(۱۳۸۹).تبيـين نقش شايستگي اخلاقي اسلامي و فرهنـگ خدمتگـذاري در ارتقـاپاسخگويي عمومي بيمارستانهاي دولتي. مجله اخلاق و تاريخ پژشكي. دوره سوم، شماره ۴، صص ۱-۱۴٫
 • ۳۳- دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۷). روششناسيهاي نظريهپردازي در سازمان و مديريت: پژوهشي تطبيقـي. مـدرس،دوره سيزدهم،شـماره چهارم، صص ۱۶۵-۱۹۲٫
 • ۳۴- دانايي فرد، حسن.(۱۳۸۸). موانع ذاتي و عرضي توليد دانش در علم انساني: رهنمودهايي براي ارتقاء ظرفيـت سياسـت ملـي علـمايران. فصلنامه سياست علم و فناوري. سال دوم، شماره ۱، صص ۱۶- ۱٫
 • ۳۵- دانايي فرد،حسن.(۱۳۸۸).روش شناسي عمومي نظريه پردازي. فصلنامه روششناسي علوم انساني، سال پانزدهم ،شماره ۵۸، صص ۷-۳۲
 • . ۳۶- دانايي فرد،حسن.(۱۳۸۸). تدوين چارجوب تدوين سياست ملي كارافريني كشور:چهـارجوبي مفهـومي. توسـعه كارافريني،سـال دومشماره ششم، صص ۱۲۵-۱۵۶٫
 • ۳۷-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۷). اعتماد به سازمانهاي دولتي: تبيين نقش مداخلهگري رضايتمندي شهروندان. دانشور (پذيرش).
 • ۳۸-دانايي فرد، حـسن. (۱۳۸۷). بررسي رابطه بين انواع فرهنگ سازماني و سازمان يادگيرنده: مطالعه موردي سازمانهاي خدمات عموميشهر تهران. دانشور (پذيرش).
 • ۳۹-دانايي فرد، حسن؛ حضوري، محمدجواد؛ آذر، عادل؛ خداداد حسيني، سيد محمد؛ فروهي، مهـشيد. (۱۳۸۷). طراحي نظامها و عملكردسازماني: پژوهشي كاربردي در بخش دولتي. دانش انتظامي.پذيرش.
 • ۴۰- دانايي فرد، حسن؛ ثقفي، عماد (۱۳۸۷). اجراي خط مشيها: نقش عقلانيت در مرحله تدوين خطمشي. مدرس (پذيرش).
 • ۴۱- داناييفرد، حسن؛ لطيفيميثم. (۱۳۸۸). تحليلي فلسفي از نظم و انضباط در سازمان. چشمانداز مديريت. (پذيرش).
 • ۴۲- داناييفرد، حسن؛ لطيفيميثم. (۱۳۸۸). گونه شناسي نظم و انضباط در سازمان. مدرس٫ (پذيرش).
 • ۴۳- دانايي فرد، حسن؛ زنگويينژاد، ابوذر. (۱۳۸۷). شايـستهسـالاري مـديريتي از نگـاه نهـجالبلاغـه: اسـتراتژي تئـوري داده بنيـاد. دانشور.(پذيرش).
 • ۴۴–دانايي فرد، حسن؛ انواري رستمي، علي اصغر؛ بهاريفر، علي؛ فروهي، مهشيد؛ علي محمدلو، مسلم؛ (۱۳۸۷). پژوهـشي كـاربردي دربخش دولتي: چگونه سازمان جديد را طراحي كنيم. دانشور.
 • ۴۵-دانايي فرد، حسن؛ بهاريفر، علي؛ صالحي، علـي. (۱۳۸۷). ارتقاء جايگاه صنعت برق در بين نخبگان و متخصصان جوياي كار: بررسـيجذابيت سازماني صنعت برق. مدرس٫
 • ۴۶–الهي، شعبان؛ دانايي فرد، حسن؛ عبدي. (۱۳۸۷). مدل پذيرش دولت الكترونيك. دانش سازماني.(پذيرش).
 • ۴۷-دانايي فرد، حسن؛ خيرگو، منصور. (۱۳۸۷). پذيرش سيستمهاي اطلاعاتي. تبيين نقش فرهنگ نوآوري و جذابيت سازماني. مدرس٫
 • ۴۸-دانايي فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ صالحي، علي. (۱۳۸۷). قانونگريزي در ايران: تبيين نقش عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مـديريتيو اجتماعي ـ فرهنگي.دانش انتظامي.
 • ۴۹-دانايي فرد،حسن، پيش قدم، يونس٫(۱۳۸۸).ارتقا تعلق سازماني كاركنان ناجا: تبيين نقـش عوامـل درون سـازماني.فـصلنامه دانـشانتظامي.
 • ۵۰-دانايي فرد، حسن، رجب زاده علي، حصيري، اسـد.(۱۳۸۸). ارتقاي روحيه كاركنان در بخش دولتي: تبيين نقش شايستگي مديران واعتماد درون سازماني.دانش مديريت.
 • ۵۱-دانايي فرد، حسن، رجب زاده، علي، نصيري، معصومه. (۱۳۸۸). ارتقاي امادي استراتژيك در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي: تبييننقش چابكي سازماني و بهداشت رواني كاركنان.فصلنامه مديريت سلامت.
 • ۵۲-دانايي فرد، حسن، حسيني، سيد يعقوب.(۱۳۸۸). تركيب عنيت و ذهنيت در سياسـت پژوهـي: تحليلـي بـر كـاربرد روش كيـو در سياستگذاري علم ملي كشور. فصلنامه سياست علم و فناوري
 • . ۵۳-دانايي فرد، حـسن، (۱۳۸۸). به سوي طراحي نظام ارزيابي عملكرد سياست ملي علم ايران: پيشنهاد مدلي بر اسـاس انـدازه گيـري “ارزش عمومي” سياست.فصلنامه سياست علم و فناوري.
 • ۵۴-دانايي فرد، حسن. حصيري، اسد، صالحي، علي.(۱۳۸۸). شكل گيري سازمان يادگيرنده: بررسـي نقـش هـوش هيجـاني و فرهنـگ سازمانهاي. دانشور.
 • ۵۵-دانايي فرد، حسن، طوفاني اويس٫(۱۳۸۸). ارتقاء مشاركت شهروندان: تبيين نقش بازاريابي سياسي.فصلنامه سياست.
 • ۵۶-داناييفرد، حسن؛ اسلامي، آذر؛ قربانيزاده، وجهاله. (۱۳۸۸).تئوريزه كردن پديدههاي دروني در سازمانها: تدوين نظريه بـيتفـاوتيسازماني در دانشگاه علوم پزشكي. فصلنامه اصول بهداشت رواني. (در دست بررسي).
 • ۵۷-داناييفرد، حسن، هادوينژاد، مصطفي. (۱۳۸۷). تحليلي بر مدل فرهنگ سازماني شاين: پژوهشي تطبيقي. دانشور، (پذيرش).
 • ۵۸-داناييفرد، حسن؛ رجبزاده، علي؛ شهراسبي، ناصر. (۱۳۸۸). مدلي براي معماري سازماني، دانش مديريت، (در دست داوري).
 • ۵۹-داناييفرد، حسن؛ رهبر، احسان؛ صفري، حسين. (۱۳۸۸). بازاريابي سياسي خطمشيهاي عمومي در ايران، پژوهشنامه مديريت.
 • ۶۰-داناييفرد، حسن؛ رجبزاده، علي؛ درويـشي، آذر، (۱۳۸۸). ارتقاء پاسخگويي عمومي: تبيـين نقـش شايـستگي اخلاقـي و فرهنـگ خدمتگذاري.تاريخ و اخلاق پزشكي۱-۱۸٫
 • ۶۱-داناييفرد، حسن؛ فرار، صمد. (۱۳۸۸). ارتقاء نوآوري سازماني: بررسي نقش ارزشهاي مديريتي و جو سازماني. پژوهـشنامه مـديريتدانشگاه زاهدان.
 • ۶۲-داناييفرد، حسن؛ ايزديار، فاطمه. (۱۳۸۸). توسعه كارآفريني اجتماعي: بررسي هـوش هيجـاني و سـرمايه اجتمـاعي.مجلـه توسـعهكارافريني.
 • ۶۳-دانايي فرد، حسن، الواني، سيدمهدي، آذر عادل، عباسي طيبـه.(۱۳۸۹).تبيين تغييرات خطمشي آموزش عالي بـا اسـتفاده از نظريـهجريانات چندگانه كينگدون، سياست علم و فناوري. (پذيرش).
 • ۶۴-دانايي فرد، حسن، آذر ،عادل، ديده ور، فاطمه.(۱۳۸۹).تدوين الگوي نهادينه كردن كارآفريني در بخش كشاورزي توسـعه كـارآفريني.(پذيرش).
 • ۶۵-. دانايي فرد، حسن، يعقوبي، نور محمد، شاكري، رويا.(۱۳۸۸). شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خـدمات دفـاتر فنـاوري اطلاعـات وارتباطات روستايي. فصلنامه جغرافيا و توسعه.(پذيرش).
 • ۶۶-دانايي فرد،حسن،كاظمي، سيد حسين. (در دست داوري) ارتقاء پژوهشهاي تفسيري سـازماني: تحليلـي انتقـادي ـ فلـسفي بـرپديدارنگاري. روششناسي حوزه و دانشگاه.
 • ۶۷-دانايي فرد، حسن، كاظمي، سيدحسين. (در دست داوري)
 • ضرورت بازگشت پژوهشهاي سازماني به عرصه زيست جهان: تحليلي بـرمباني فلسفي و تبيين روششناسي پديدارشناسي سازماني. مدرس٫
 • ۶۸-دانايي فرد، حسن، بابايي. توليد علام در حوزه علوم انـساني: تـاملي بـر رويكـرد انديـشمندان اسـلام. روش شناسـي حـوزه و دانشگاه.(در دست داوري). (۱۳۸۹)
 • ۶۹.دانايي فرد، حسن، نوري، علي.گفتماني بر تحليل گفتمان در مطالعـات سـازماني: تـاملي بـر مبـاني نظـري و اسـلوب اجـرا. مجلـهروششناسي حوزه و دانشگاه. .(۱۳۸۹)
 • ۷۰.دانايي فرد، حسن، هادوي نژاد، مـصطفي،پويايي. سازگاري منافقانه سازماني: نگاهي نـو بـه مقاومـت در پنهـان خودآگـاه در برابـرتغيير.مدرس(در دست داوري،۱۳۸۹)
 • ۷۱-دانايي فرد، حسن، پناهي، بلال. (۱۳۸۹). جو سكوت سازماني، رفتار سكوت و نگرش هـاي شـغلي كاركنـان سـازمانهـاي دولتـي:پژوهشي كمي. مجله تحول سازماني فردوسي مشهد.(در دست داوري).
 • ۷۲-دانايي فرد، حسن، فاني اصـغر، حـسيني، سـيد يعقـوب.(۱۳۸۹).انـدازه گيـري ظرفيـت حاكميـت: مفـاهيم، مـدل و روش انـدازهگيري.مدرس(در دست داوري).
 • ۷۳- دانايي فرد، حسن، سالاري، محمدعلي. (۱۳۸۹).آن سوي دانش و تجربه:تحليلي بر حكمت مديريتي در ناجا. دانش انتظامي
 • ۷۴٫ دانايي فرد، حسن، جندقي، غلامرضا، نيك رفتار، طيبه.( ۱۳۸۹). گونه شناسي دولت افقي در ايران.چشم انداز مديريت.(پذيرش). ۲-۸٫ علمي – ترويجي:
 • ۷۵-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۳). الزامات عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات: نظريهپردازي در مديريت دولتي. دانش مديريت، سـال هفـدهم– شماره ۶۴- صص ۸۱- ۶۱٫
 • ۷۶-دانايي فرد، حسن؛ خداداد حسيني، سيد حميد. (۱۳۸۳). چارچوبهاي نهادي در نظام ملي نوآوري: رويكردهاي تطبيقـي بـه نقـش دولت و مديريت دولتي. مطالعات مديريت، شماره ۴۴، ۴۳، صص ۹۴-۶۹٫
 • ۷۸-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۲). تئوري عامه در مديريت دولتي: پيششرطهاي تدوين تئوري عامه. مطالعات مـديريت، شـماره ۳۸ و ۳۷،صص ۱۸۰-۱۴۹٫۷۹-دانايي فرد، حسن؛ فقهي، ابوالحسن. ( ۱۳۸۰). مديريت دولتي در بستر جهاني: پر كردن شكافهاي تئـوري و عمـل بـين كـشورهايغربي و غيرغربي. مطالعات مديريت، شماره ۳۲ و ۳۱، صص ۵۲- ۲۵٫
 • ۸۰-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء مديريت توسعه استاني: ضرورت تدوين چارچوب سنجش دانش محوري اقتصاد استاني. مديريت وتوسعه، دوره هفتم، شماره ۲۵، صص ۴۳- ۳۰٫
 • ۸۱-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۴). پيوستگي مردم و حكومت در سند چشمانداز كشور: تبيين نقش مديريت دولتي رايزنانه در ايران. كمالمديريت، سال سوم، شماره ۹و۸، صص ۱۱۸-۹۷٫
 • ۸۲-دانايي فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). اعتماد به دولت: بازتابي از عملكرد نظام خدمات عمومي. مديريت و توسعه، دوره چهارم، شماره ۱۳، صص.۴۱ -۵۷
 • ۸۳-دانايي فرد، حسن. ( ۱۳۸۱). بازمهندسي فرآيندهاي كاري در سازمانهاي دولتي: ضرورتي اجتناب ناپـذير در بخـش دولتـي. فرآينـدمديريت و توسعه، شماره ۵۵، صص ۲۳-۱۶
 • .۸۴-الواني، سيد مهدي؛ دانايي فرد، حسن؛ دوره سوم، شماره ۱۲٫ ( ۱۳۸۱). اقدام پژوهي و كاربرد آن در تحقيقـات سـازمان و مـديريت. مديريت و توسعه، دوره سوم، شماره ۱۲٫
 • ۸۵-دانايي فرد، حـسن. (۱۳۸۲). پاسخگويي در سازمانهاي دولتي: آيا تكنولوژي اطلاعات پاسخگويي را افـزايش مـيدهـد؟ مـديريت وتوسعه، دوره چهارم، شماره ۱۶، صص ۹۱- ۷۱
 • .۸۶-دانايي فرد، حسن؛ خداداد حسيني، سيد حميـد. (۱۳۸۳). طراحي نظام ملي نوآوري كشور؛ ضرورتها و چالشهـا. مـديريت و توسـعه،دوره پنجم، شماره ۲۰، صص ۳۱-۸
 • .۸۷-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۴). ارتقاء عملكرد نظام ملي نوآوري كشور: چارچوب سنجش ظرفيت نوآوري ملي. فصلنامه مطالعات اقتـصادو مديريت،شماره ۱، صص ۱۱۴-۹۷
 • .۸۸-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۲). نظام ملي نوآوري: آيا الگوبرداري راه كار مناسبي براي كشور است؟ مطالعات مـديريت، شـماره ۴۰و ۳۹،صص ۲۷۲-۲۴۵٫
 • ۸۹-الواني، سيد مهدي؛ دانايي فرد، حسن. ( ۱۳۸۰). مديريت دولتي و اعتماد عمومي. دانش مديريت، سـال چهـاردهم، شـماره ۵۵ صص.۵-۲۸
 • ۹۰-دانايي فرد، حسن؛ سيد مجتبي امامي. (۱۳۷۸). استراتژي پژوهش كيفي: كاربرد تئوري سازي داده بنياد، انديشه مديريت.
 • ۹۱-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۶). ارتقاء روايي و پايايي در پژوهشهاي كيفي: تاملي بر استراتژيهاي مميزي پژوهش. مجله علمـي ـ پژوهـشياقتصاد و مديريت
 • .۹۲-دانايي فرد، حسن، رجب زاده، علي، حصيري، اسد. (۱۳۸۸). ارتقاي اعتماد درون سازماني در بخش دولتي :بررسـي نقـش شايـستگيمديريتي مديران. پژوهشهاي مديريت، سال دوم، شماره چهارم، صص ۹۰-۵۹٫
 • ۹۳-نظريهپردازي در مديريت: ارزيابي سهم تئوريك مطالعات سازماني. دانش مديريت، شماره ۴۶، صص ۳۰-۳
 • .۹۴-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۵). كنترل فساد اداري: اصلاح مديريت دولتي يا راهبرد ملي پيـشگيري از فـساد. مـديريت و توسـعه، دورههفتم، شماره ۲۸٫
 • ۹۵-دانايي فرد، حسن. (۱۳۷۷). تصميمگيري از نگاه نظريه آشوب. تحول اداري، شماره ۴۲، صص ۵۸-۴۵
 • .۹۶-دانايي فرد، حسن. (۱۳۷۷). مبارزه با كاغذبازي در بخش دولتي. تحول اداري، ۵۲، صص ۴۶-۳۷
 • .۹۷-دانايي فرد، حسن. الواني، سيد مهدي. (۱۳۷۸). مديريت كيفيت جامع و پرسشهاي بيپاسخ. فصلنامه مجتمع آموزش عالي قم. شماره۵، صص ۵۹-۴۶
 • .۹۸-دانايي فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي. ( ۱۳۸۰). تئوري انتقادي و مديريت دولتي مطالعات مديريت. شماره ۳۲، صص ۱۱۳-۹۸٫
 • ۹۹-. دانايي فرد، حسن.(۱۳۸۷).بازسازي استراتژيك مديريت دولتي ايران. مديريت و توسعه. ۱۰۰- دانايي فرد، حسن، امامي سيد مجتبي.(۱۳۸۷). نظريه داده بنيد. انديشه مديريت.
 • ۱۰۱-دانايي فرد ،حسن، يعقوبي، نورالدينشاكري، ليلا.( ۱۳۸۸) پذيرش فناوري اطلاعات در شركتهاي كوچك و متوسط با تاكيد برنقش شاخصهاي آمادگي الكترونيكي. سال يازدهم، شماره۴، فصلنامه علمي، ترويجي مديريت و توسعه۳ ، زمستان۱۳۸۸۳-۸٫ ترجمه:
 • ۱۰۲-دانايي فرد، حسن؛ فروهي، مهـشيد. (۱۳۸۴). تغيير شايستگي مديران دولتي: تنش در تعهـد (نوشـته تـورو ويـرنن). گزيـدهمديريت دولتي، سال اول، شماره دوم، صص ۳۳-۲۴٫ ۱۰۳
 • -دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۵). در جستجوي يك پارادايم مديريت دولتي: مصباح، دوره ۲۹٫ صص ۶۵-
 • ۴۰٫۱۰۴-دانايي فرد، حسن. (۱۳۷۵). روحيه مديريت دولتي. شماره ۳۵٫ صص ۶۴-۵۶
 • .۱۰۵-دانايي فرد، حسن. (۱۳۸۴). جهانيسازي، خصوصيسازي و آينده حاكميت مدرن به يـك ارزيـابي انتقـادي. گزيـده مـديريتدولتي. سال اول، شماره چهارم، صص ۲۶-۴٫
 • ۱۰۶-دانايي فرد، حسن؛ زاهدي، شمسالسادات. ( ۱۳۸۰). مديريت توسعه پايدار. مطالعات مديريت. شماره ۳۶، ص

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم