دکتر اسداله گنجعلی

دکتر اسداله گنجعلی


دکتر اسداله گنجعلی استادیار گروه مدیریت بازرگانی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) از سال ۱۳۸۴ می‌باشد. وی در حال حاضر، معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) را بر عهده دارد.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

اسداله گنجعلی در سال ۱۳۷۷ وارد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) شد و در سال ۱۳۸۳ مدرک کارشناسی ارشد پیوسته خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی اخذ نمود. سپس وارد دوره دکتری مدیریت منابع انسانی در دانشگاه شهید بهشتی شد و در سال ۱۳۸۹ دوره دکتری را با موفقیت به اتمام رساند.دکتر اسداله گنجعلی استاد منابع انسانی و تحلیل عملکرد سازمان‌ است. عمده فعالیت‌های وی بر روی نظام سازی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر آن مبانی، اصول و آموزه ها را در سازمان های ایرانی است. وی تا به حال دروس « مديريت منابع انسانی»، «روش تحقیق» و «ارزیابی و مدیریت عملکرد» را به صورت مکرر در دانشگاه‌های امام صادق تدریس کرده است.

از جمله آثار ایشان می‌توان به « مديريت عملكرد: چيستي، چرايي و چگونگي» و « مديريت عملكرد چندسطحي» اشاره کرد. علاوه بر این، ایشان طراح مفهومی و مالک معنوی «نرم‌افزار جامع مديريت منابع انساني مبتني بر وب(نرم افزار جامع منابع انسانی پیشرو)» و «نرم‌افزار مديريت عملكرد مبتني بر وب» می‌باشد. وی در حال حاضر علاوه بر ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، ‌مشاور «سرمایه انسانی و توسعه مدیریت بانک دی» می‌باشد.

فعالیت های اجرایی دانشگاهی
 • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) از مهرماه ۱۳۹۵ ادامه
 • معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) از مهرماه ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۴
 • مدیر دفتر مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
 • عضو پیوسته دفتر مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) ۱۳۸۹ تا کنون
فعالیت های آموزشی
مقطع دکتری
 • خط‌مشی عمومی و روان‌شناسی اجتماعی
 • مذاکره و رفع تعارض در خط‌مشي‌گذاري عمومي
 • روش‌شناسی در مطالعات مدیریت اسلامی
مقطع کارشناسی­ارشد
 • تحليل رفتاري و مديريت منابع انسانی– دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و گروه مدیریت دانشگاه کاشان
 • ارتباطات سازمانی – دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه امام صادق (ع)
 • روش تحقیق – دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و گروه مدیریت دانشگاه کاشان
  مقطع کارشناسی
 • مدیریت رفتار سازمانی- دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیریت منابع انسانی- دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • سازکارهای نهادی در اداره امور عمومی- دانشگاه امام صادق (ع)
 • روانشناسی کار - دانشگاه امام صادق (ع)
 • مدیریت اسلامی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه امام صادق (ع)
 • اصول و مبانی سازمان و مدیریت – دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • روش تحقیق- دانشگاه امام صادق (ع)
 • ارتباطات انسانی در سازمان­ها- دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
دوره­های ضمن خدمت
 • ارتباطات انسانی در سازمان­ها- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران
 • مدیریت تعارض در سازمان­ها- سازمان تامین اجتماعی شهرستان کاشان
فعالیت های پژوهشی
تدوین کتاب کتاب نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی با همکاری دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر. تهران :‌ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) مقالات علمی پژوهشی:
 • "شناسایی محتواي قراردادهای روان‌شناختی در اعضای هیأت علمی : استفاده از روش آمیخته" دو فصلنامه علمی-پژوهشی انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت): پائیز و زمستان 1392 , دوره  7 , شماره  2 (پياپي 14)
 • بررسي عوامل موثر بر پديده «طفره روي اجتماعي» در فعاليت هاي گروهي (مورد مطالعه: گروه هاي مطالعاتي دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع)) دو فصلنامه علمی-پژوهشی انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت): بهار و تابستان 1389 , دوره  4 , شماره  1 (پياپي 7) , از صفحه 161 تا صفحه 180.
 • طراحي و رتبه بندي مولفه هاي آميخته بازاريابي داخلي فرش دستباف ايران. فصلنامه علمی-پژوهشی گلجام: پاييز 1389 , دوره  - , شماره  17 , از صفحه 53 تا صفحه 69.
 • " بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد رفتاری و نگرشی" دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). بهار 1393. سال 23، شماره 73 . از صفحه 95 تا صفحه 120.
 • «بررسی ابعاد و مؤلفه‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی» پذیرش در فصلنامه راهبرد فرهنگ
مقالات علمی تخصصی و شرکت در همایشها:
 • ارائه مقاله پژوهشی «بازخوانی جوهره مدیریت اسلامی» در سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی صدرا
 • "مديريت دانش و سرمايه هاي انساني»" مجله تدبير(سازمان مديريت صنعتي ايران)- سال هفدهم _ شماره177 بهمن85
 • "بررسی تأثیرات فرهنگ سازمانی بر حاکمیت شرکتی " مجله علمی تخصصی مدير دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 • "خلاقیت، بستری برای نوآوری سازمانی". مجله علمی تخصصی هنر مديریت دانشگاه امام رضا(ع)
 • " خدمات و بازاريابي آن" مجله علمی تخصصی مدير دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 • «ارائه راهبردهاي تحول فرهنگ ملي در راستاي ترويج سبک زندگی مطلوب در جهاد اقتصادي : با تاکید بر نقش رسانه» با همکاری آقای دکتر گودرزی در همایش ملی جهاد اقتصادي. دانشگاه عالی دفاع ملی. زمستان ۱۳۹۰
عضویت در کمیسیونها
 1. عضو کمیسیون «مدیریت و حکمرانی» دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی. دانشگاه شاهد . اسفندماه 1395
عضویت در تیم داوری مجلات علمی پژوهشی و نشستها
 1. فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) دانشگاه علامه طباطبائی
 2. فصلنامه علمي ـ پژوهشي راهبرد فرهنگ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 3. دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي اندیشه مدیریت راهبردی دانشكده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)
 4. فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد
 5. فصلنامه علمي ـ پژوهشي بهبود مدیریت موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
 6. نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی با موضوع تحلیل نهادهای اجتماعی مبتنی بر اعتبارات اصولی و فلسفی
جوایز پژوهشی
 • جایزه اثر برتر دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع) در محور تالیف کتاب در جشنواره سالانه هفته پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) در سال تحصیلی 94-93
 • برگزيده پژوهشی دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق (ع)در جشنواره سالانه هفته پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) در سال تحصیلی85-84
 • مسوول طرح هادی و مشاور تحصيلي دانشجويان در دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق(ع) در سال تحصیلی85-84

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم