گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


دانشکده معارف اسلامی و مدیریت از بدو تاسیس، حوزه بازرگانی و کسب وکار را یکی از زمینه های اصلی فعالیت خود تعریف نمود و با ایجاد گرایش بازرگانی با رویکردی تلفیقی، ماموریت خود را در این حوزه تحقق کسب و کار اسلامی قرار داد. در سال های آغازین شکل گیری این گرایش، تمام تلاش گروه بازرگانی دانشکده با حضور اساتید صاحب نام کشور، صرف آموزش و تربیت افرادی شد که گروهی از آنها با حضور در کسب و کارهای مختلف، به بدنه اجرایی سازمان ها در حل مسایل با رویکرد دینی کمک نمودند و گروهی دیگر با حضور در موسسات آموزش عالی و پژوهشی، زمینه ساز حرکت به سمت تولید محتوای علمی در حوزه بازرگانی و تربیت پژوهشگران شدند. در این سال ها، گروه بازرگانی دانشکده، با ارائه بسته متنوعی از دروس رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، یکی از مجموعه های منحصر به فرد در میان گروه های بازرگانی کشور بوده و هست که حوزه نگرشی، دانشی و مهارتی گسترده ای را پوشش داده است. گروه در چند سال گذشته، با پژوهشهای گسترده در زمینه بررسی وضعیت رشته بازرگانی در ایران و جهان، بازمهندسی در محتوای رشته را در برنامه خود قرار داد و با بازنگری دروس این رشته و طراحی برنامه درسی، مرحله جدیدی را در پیش رو دارد.
در حال حاضر، رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، علاوه بر دروس عمومی و پایه معارف اسلامی و مدیریت، مشتمل بر دروس تخصصی در پنج زیرگرایش اصلی مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت فناوری اطلاعات نیز میباشد. همه دانشجویان در این رشته در مقطع کارشناسی به غیر از دروس عمومی و پایه معارف اسلامی و مدیریت، از هر پنج زیرگرایش مذکور، سه درس تخصصی را به منظور آشنایی بشتر با آنها می گذرانند و در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر پنج درس پایه مدیریت بازرگانی، شش درس تخصصی را با انتخاب یکی از پنج زیرگرایش می گذرانند. این برنامه درسی در دانشجویان رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، این شایستگی را ایجاد می کند که علاوه بر امکان استفاده از معارف اسلامی به منظور تولید محتواهای تلفیقی و شناخت گستره دانش مدیریت و مدیریت بازرگانی، به صورت عمیق نیز در یکی از زیرگرایشهای بازرگانی، صاحب دانش و مهارت کاربردی و تخصصی شوند.

دکتر علی رضاییان

مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

دکتر علی رضاییان، استاد دانشگاه تهران، شهید بهشتی و چندین دانشگاه معتبر کشور و همچنین مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع) است. وی همچنین سابقه ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه خود داشته و هم اکنون نیز مشاور ریاست دانشگاه و سرپرست طرح و برنامه دانشگاه شهید بهشتی می باشد.اسد الله گنجعلی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


مصباح الهدی باقری کنی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


بازار یابی، نوآوری

نادر جعفری هفتخوانی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


بازاريابي (بين‌الملل/ سياسي/ اجتماعي/ فرهنگي)، مطالعات فرهنگي، سياستگذاري فرهنگي، جهانگردي

سید علی علوی

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، روانشناسي سازماني، جامعه‌شناسي سازماني، تاريخ ايران و اسلام و تاريخ تمدن اسلامي

رضا بنی اسد

عضو هیات علمی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


فناوري اطلاعات و فضاي مجازي، مديريت استراتژيك، مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي، روش تحقيق در فضاي مجازي

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم