دکتر سید عباس موسویان

دکتر سید عباس موسویان


دکتر سید عباس موسویان استاد دانشگاه تهران، جانشین مدیر مسئول مجله اقتصاد اسلامی و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) است. ایشان تدریس دروس فقه مالی، حقوق مالی، بانکداری بین الملل اسلامی، فقه بازار سرمایه و فقه الاقتصاد را در چند سال اخیر در دستور کار خود قرار داده است.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

و مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

ایشان از سال 1360 به حوزه علمیه قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت و هم‌زمان در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه مفید به تحصیل پرداخت و از سال 1368 به مدت ده سال به درس خارج فقه و اصول مشغول شد. در سال 1373 برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد نظری وارد دانشگاه شهید بهشتی شد و بعدازآن به تحصیل در دوره دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآن در همین دانشگاه مشغول شد. این اندیشمند اسلامی در سال 1382 دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآنی خود را گرفت و موفق شد در سال 1384 مدرک دکترای فقه اقتصادی را از حوزه علمیه قم نیز دریافت کند.دکتر سید عباس موسویان در زمینه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی تحقیقات گسترده ای را انجام داده و در حوزه بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صاحب نظران شناخته می شود در همین راستا بسیاری از طرح های ارائه شده وی در کشور به اجرا در آمده است. ایشان طرحی را برای بانکداری اسلامی ارائه کرد و حتی قانون آن را تدوین نمود و به مجلس ارسال کرد و این قانون با اصلاحاتی در مجلس تصویب شد. نظریات ایشان در رابطه با بازار ها و ابزار های مالی مرجع پاسخ به پرسش های کارشناسان در حوزه اقتصاد اسلامی است. ایشان همچنین نظریات جدیدی را در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی به جهان عرضه نموده اند و فعالیت ایشان در نوآوری و نظریه پردازی اقتصاد اسلامی همچنان ادامه دارد.

ایشان همچنین صاحب مقالات و کتاب های متعددی در حوزه کاری مذکور است. کتاب بازار سرمایه» به عنوان کتاب برگزیده در سال 92 انتخاب شده و همچنین رتبه اول جشنواره علامه طباطبایی را به خود اختصاص داد. ایشان به عنوان نظریه پرداز برتر در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی در کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی معرفی و تقدیر شد. از مقالات مهم و تاثیر گذار ایشان میتوان به نظریه های ربا و بهره و طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا اشاره کرد. ایشان که از سال 83 تا کنون، مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز جهانی علوم اسلامی می باشد؛ در انتشار فصلنامه های اقتصادی بسیار فعال و مثمرثمر بوده است که راهگشای بسیاری از پژوهشگران مالی اسلامی می باشد.

سوابق تحصیلی
1. کارشناسي اقتصاد نظري / دانشگاه مفيد قم سال 1373؛
2. کارشناسي ارشد علوم اقتصادي / دانشگاه شهيد بهشتي تهران سال 1375؛
3. سطح چهار (دکتري) فقه اقتصادي / مرکز مديريت حوزه علميه قم سال 1384؛
4. سطح چهار (دکتري) تفسير و علوم قرآن / مرکز تخصصي تفسير و علوم قرآني حوزه علميه قم سال 1382؛
5. دوره تخصصي بازار سرمايه اسلامي / سازمان اوراق بهادار مالزي سال 1386.
سوابق آموزشی
1. شرح لمعه 5 1370-1373 مدرسه امام باقر(ع) شش ترم
2. اصول فقه مظفر 5 1370-1373 مدرسه امام باقر(ع) شش ترم
3. فقه (مكاسب) 5 1381 ـ 1379 جامعه ‌المصطفي العالميه پنج ترم
4. اصول (حلقة ثالث شهيد صدر) 5 1383 ـ 1381 جامعه ‌المصطفي العالميه چهار ترم
5. الگوهاي بانکداري بدون ربا 3 1387_1385 دانشگاه مفيد پنج ترم
6. فقه معاملات جديد 2 1385 ـ 1383 جامعه ‌المصطفي العالميه سه ترم
7. فقه معاملات بانكي 2 1388 ـ 1383 مركز آموزش بانك مركزي هشت ترم
8. ابزارهاي مالي اسلامي 3 1386-1385 دانشگاه شهيد بهشتي دو ترم
9. ابزارهاي مالي اسلامي 3 1388-1386 مركز آموزش بانك مركزي چهار ترم
10. فقه معاملات جديد و بانکي 4 1387 ـ 1384 مركز تخصصي قضا پنج ترم
11. مباني فقهي بانکداري اسلامي 3 1388 موسسه عالي بانکداري يک ترم
12. فقه بازار پول و سرمايه(2) 2 1388 دانشگاه امام صادق (ع) يک ترم
13. فقه بازار پول و سرمايه (3) 3 1389- 1388 دانشگاه امام صادق (ع) دو ترم
14. فقه بازار سرمايه (دکتري) 3 1389- 1388 دانشگاه امام صادق (ع) يک ترم
15. فقه الاقتصاد (دکتري) 3 1389- 1388 دانشگاه امام صادق (ع) يک ترم
فعالیت‌های اجرایی
1. مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1376 1/7/1377
2. رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1/7/1377 1/12/1383
3. مسؤول دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ابتداي 1379 پايان 1379
4. سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 29/8/79 پايان 1382
5. مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1/12/1383 31/3/1386
6. مدير گروه فقه اقتصادي جامعه المصطفي العالميه 1383 31/6/1388
7. جانشين مدير مسؤول فصلنامه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1383 تاکنون
کتاب‌های منتشره
1. پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1376
2. بانكداري اسلامي تاليف پژوهشکده پولي و بانكي 1378 حائز رتبه در چندين جشنواره
3. بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل تاليف مؤسسه فرهنگ و انديشه معاصر 1379
4. كليات نظام اقتصادي اسلام تاليف انتشارات دارالثقلين 1379 سه نوبت تجديد چاپ
5. ربا و مسائل عصر حاضر (كار گروهي) تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1380 حائز رتبه در چندين جشنواره
6. پول و نظام‌هاي پولي (كار گروهي) تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1375
7. فلسفه اقتصاد اسلامي (كار گروهي) تاليف پژوهشکده پولي و بانكي 1378
8. بهره يا ربا (کار مشترک با دکتر موسي غني‌نژاد) تاليف مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر 1384
9. فرهنگ اصطلاحات فقهي و حقوقي معاملات تاليف پژوهشکده پولي و بانكي 1386
10. ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک) تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1386 حائز رتبه در چندين جشنواره
11. احکام فقهي بانکداري بدون ربا تاليف انتشارات وثوق 1386
12. معاملات بانکي از ديدگاه مراجع تقليد تدوين پژوهشکده پولي و بانكي 1387
13. دين و اقتصاد تاليف کانون انديشه جوان 1387
14. بانکداري در آيينه شريعت تاليف انتشارات وثوق 1387
عضويت در کميته‌ها و شوراهاي علمي
1. شوراي مشورتي ماليه و بانکداري اسلامي عضو پژوهشکده پولي و بانکي از سال 1382
2. کميته بانکداري اسلامي عضو معاونت‌بانکي‌و بيمه وزارت امور اقتصادي‌ودارائي از سال 1382
3. کميته تخصصي فقهي عضو سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386
4. شوراي علمي گروه اقتصاد عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از سال 1377
5. شوراي علمي گروه اقتصاد عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1385
6. هيات تحريريه عضو مجله علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي از سال 1379
7. هيات تحريريه عضو فصلنامه تخصصي فقه و حقوق از سال 1383
8. هيات تحريريه عضو مجله‌علمي پژوهشي‌جستارهاي اقتصاد از سال 1387
9. شوراي فقهي بانکداري اسلامي عضو بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1387
مقالات علمي پژوهشي چاپ شده
1. راهکارهاي استفاده از اعتبار در حساب‌هاي جاري در بانک‌هاي اسلامي / مجله نامه مفيد / شماره 60 / سال 1385؛
2. بررسي فقهي و حقوقي معاملات شرکت‌هاي ليزينگ / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 22 / سال 1385؛
3. الگوي جديد بانکداري بدون ربا / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 23 / سال 1385؛
4. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 24 / سال 1385؛
5. اوراق استصناع مکمل بازار سرمايه ايران / فصلنامه علمي ـ پژوهشي جستارهاي اقتصادي / شماره 8 / سال 1386؛
6. نقد قانون عمليات بانکي بدون ربا و پيشنهاد قانون جايگزين / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 25 / 1386؛
7. صکوک مزارعه و مساقات/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 26 / سال 1386؛
8. نظريه‌هاي ربا و بهره/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 27 / سال 1386؛
9. فروش استقراضي سهام/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 27 / سال 1386؛
10. طراحي کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 28 / سال 1386؛
11. اوراق مرابحه ابزار مالي کوتاه مدت / فصلنامه علمي ـ پژوهشي جستارهاي اقتصادي / شماره 11 / سال 1388؛
12. اوراق جعاله ابزاري براي گسترش صنعت گردشگري/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 32 / سال 1387؛
13. مديريت ريسک در بانکداري اسلامي از طريق سوآپ/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 33 / سال 1388؛
14. اوراق مضاربه ابزار مالي براي توسعه بازرگاني/ فصلنامه علمي ـ پژوهشي جستارهاي اقتصادي / شماره 13 / سال 1389؛
15. مهندسي مالي عقود در بانکداري اسلامي / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 35 / سال 1389؛
طرح‌های عملیاتی شده
1. همکاري در ارائه راهکارهاي استفاده از اعتبار در حساب‌ جاري در بانکداري بدون ربا که حدود يک سال پيش در شوراي پول و اعتبار تصويب و به‌ صورت رسمي جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده است؛
2. همکاري با مجلس در تصويب قانون منطقي کردن سود بانکي؛ در اين زمينه مقاله‌اي براي مرکز پژوهشهاي مجلس ارائه کردم که در تصويب قانون منطقي کردن سود بانکي موثر بود؛
3. همکاري در ارائه راهکارهاي استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا که به تصويب شوراي مشورتي بانکداري اسلامي بانک مرکزي رسيده و اکنون در دستور کار شوراي پول و اعتبار است؛
4. همکاري در ارائه طرح ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که در کميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده و در دستور کار مجلس است؛
5. همکاري در ارائه الگوي جديد بانکداري بدون ربا که در کميته بانکداري اسلامي معاونت بانکي وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب رسيد و آن معاونت همايشي را به همان عنوان برگزار کرد.
6. همکاري با سازمان بورس و اوراق بهادار در طراحي ابزارهاي مالي اسلامي که چند نوع از آنها تحت عناوين صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق مضاربه و اوراق تسهيلات رهني در کميته فقهي سازمان به تصويب رسيده و مراحل عملياتي آن در حال تدوين است؛
7. همکاري با سازمان اوقاف در طراحي ابزار مالي اسلامي مناسب وقف گروهي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ.

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم