اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ دی, ۱۳۹۴

مسئولیت های اجرایی دکتر علی رضائیان

۱- مدير گروه مديريت دانشكده جامع انفورماتيك و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ ۲- مدير گروه مديريت دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت […]
۱۳ دی, ۱۳۹۴

اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي دکتر علی رضائیان

باسمه تعالی نام: علي نام خانوادگي: رضائيان تاريخ و محل تولد: دهم آذر ماه ۱۳۲۳، تهران، ايران رتبه دانشگاهي: استاد پايه ۲۸، دانشكده مديريت و حسابداري، […]
۶ دی, ۱۳۹۴

طراحي مدل سنجش عملكرد در سازمان‌هاي چابك با رويكرد ISM

  مقطع و رشته كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت گرايش مديريت صنعتي عنوان طراحي مدل سنجش عملكرد در سازمان‌هاي چابك با رويكرد ISM استاد […]
۶ دی, ۱۳۹۴

تأثير بحران مالي ۲۰۰۸ بر بانكداري اسلامي و متعارف از منظر كفايت سرمايه

    مقطع و رشته كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت گرايش مديريت مالي عنوان تأثير بحران مالي ۲۰۰۸ بر بانكداري اسلامي و متعارف از […]