اخبار و اطلاعیه ها

۶ دی, ۱۳۹۴

طراحي مدل سنجش عملكرد در سازمان‌هاي چابك با رويكرد ISM

  مقطع و رشته كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت گرايش مديريت صنعتي عنوان طراحي مدل سنجش عملكرد در سازمان‌هاي چابك با رويكرد ISM استاد […]
۶ دی, ۱۳۹۴

تأثير بحران مالي ۲۰۰۸ بر بانكداري اسلامي و متعارف از منظر كفايت سرمايه

    مقطع و رشته كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت گرايش مديريت مالي عنوان تأثير بحران مالي ۲۰۰۸ بر بانكداري اسلامي و متعارف از […]
۶ دی, ۱۳۹۴

شناسايي و اولويت‌بندي معيارهاي تأمين مالي مطلوب در بازار سرمايه اسلامي از منظر اقتصاد مقاومتي

    مقطع و رشته كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت گرايش مديريت مالي عنوان شناسايي و اولويت‌بندي معيارهاي تأمين مالي مطلوب در بازار سرمايه […]
۵ دی, ۱۳۹۴

چارچوب تجاري‌سازي فناوري نانو در اقتصاد دانش‌بنيان

مقطع و رشته: كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت گرايش مديريت بازرگاني عنوان: چارچوب تجاري‌سازي فناوري نانو در اقتصاد دانش‌بنياد استاد راهنما: دكتر عادل پيغامي […]