اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ دی, ۱۳۹۴

تدریس رفتار سازماني، رفتارسازماني پيشرفته، نظريه‌هاي رفتار سازماني، رهبري و رفتار سازماني، رفتارسازماني بين‌الملل ( دکترعلی رضائیان)

۱۳ دی, ۱۳۹۴

تدریس اصول مديريت، مباني سازمان و مديريت، سازماندهي و رهبري ( دکتر علی رضائیان)

۱۳ دی, ۱۳۹۴

سوابق آموزشی دکتر علی رضائیان

۱- تدریس دروس مختلف در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری نام مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلي عناوين دروسي كه تدريس شده دانشگاه شهيد بهشتي ليسانس – […]
۱۳ دی, ۱۳۹۴

عضويت دکتر علی رضائیان در كميته‌ها و شوراها

عضو كميته برنامه‌ريزي دوره دكتري رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس ۲۵/۹/۱۳۶۴ عضو شوراي آموزشي دانشكده جامع انفورماتيك و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۶۵ نظارت بر نحوه […]