اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارزیابی اثر تغییر ترکیب ترازنامه و ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی اثر تغییر ترکیب ترازنامه و ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حسن […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تصویر پردازی از فرهنگ اداری حاکم بر سازمان‌های مطلوب در پرتو سیره و گفتار علوی

عنوان و نام پديدآور : تصویر پردازی از فرهنگ اداری حاکم بر سازمان‌های مطلوب در پرتو سیره و گفتار علوی/ مهدي عبدالحميد محل تحصیل : : […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

شناسایی مزیت‌های رقابتی مورد نیاز برای حصول آرمان‌های فناوری چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و تدوین استراتژی‌های کلان رقابتی متناسب

عنوان و نام پديدآور : شناسایی مزیت‌های رقابتی مورد نیاز برای حصول آرمانهای فناوری چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و تدوین استراتژی‌های کلان رقابتی متناسب/ […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تبیین الگوی عملی مدیریت خویشتن بر اساس آموزه‌های اسلامی با ت‍‌اکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی (قدس سره)

عنوان و نام پديدآور : تبیین الگوی عملی مدیریت خویشتن بر اساس آموزه‌های اسلامی با ت‍‌اکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی (قدس سره)/ ميثم آقداغي محل […]