اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی میزان برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ویژگی‌های سازمانهای یادگیرنده

عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان برخورداری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ویژگی‌های سازمانهای یادگیرنده/ محمد بختیار نصر آبادی محل تحصیل : : […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی استفاده از صکوک استصناع در تامین مالی مسکن

عنوان و نام پديدآور : بررسی استفاده از صکوک استصناع در تامین مالی مسکن/ رضا حسینی‌زاده مظلومی محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

معیارهای ارزیابی مدیران عالی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

عنوان و نام پديدآور : معیارهای ارزیابی مدیران عالی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام/ مهدي علي آبادي محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد: دانشگاه امام صادق (ع ))

عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد: دانشگاه امام صادق (ع ))/ محمد ثنائی‌فر محل تحصیل : : دانشگاه […]