اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

چکیده نظریه‌ها و الگوهای مدیریت و رهبری همچون بقیه رشته‌های دانش، تحت تأثیر پارادایم‌های علمی قرار دارند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتنی و پارادایم کوانتومیبه‌طور […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی ‌پارادایم‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریۀ انسان‌شناسی پارادایم رشد

چکیده مدیریت حوزه‌ای است که عمر دانشگاهی آن زیاد نیست؛ اما از گذشته‌های دور، از هماهنگی کارها گرفته تا کنترل انسان‌ها مدنظر بوده است. از ابتدای […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

فهم خاتمه خط‌ مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

چکیده صاحب‌نظران علم خط‌ مشی معتقدند که خاتمه‌ خط‌ مشی از گام‌های فرآیند خط‌ مشی‌‌گذاری است که نسبت به سایر گام‌های این چرخه کمتر مورد مداقه […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای وضعیت علمی ایران و مالزی به منظور شکل‌گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسلامی؛ در جست‌وجوی همگرایی اسلامی

چکیده یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در چند دهه اخیر، پدیده جهانی شدن و مسائل ناشی از آن است که به باور بسیاری از صاحب‌نظران، مسائل جدی‌ای […]