اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

معیارهای ارزیابی مدیران عالی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

عنوان و نام پديدآور : معیارهای ارزیابی مدیران عالی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام/ مهدي علي آبادي محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد: دانشگاه امام صادق (ع ))

عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد: دانشگاه امام صادق (ع ))/ محمد ثنائی‌فر محل تحصیل : : دانشگاه […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارزیابی اثر تغییر ترکیب ترازنامه و ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی اثر تغییر ترکیب ترازنامه و ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حسن […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تصویر پردازی از فرهنگ اداری حاکم بر سازمان‌های مطلوب در پرتو سیره و گفتار علوی

عنوان و نام پديدآور : تصویر پردازی از فرهنگ اداری حاکم بر سازمان‌های مطلوب در پرتو سیره و گفتار علوی/ مهدي عبدالحميد محل تحصیل : : […]