اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده بی‌شک، به‌دست‌آوردن و حفظ وجهه و تصویر بیرونی مثبت، یکی از اهداف مهم‌ تمامی سازمان‌ها محسوب می‌شود. امروزه بسیاری از سازمان‌‌ها زمان، منابع و تلاش […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

جهانگردی و وجهة ملی؛ طراحی مدلی مفهومی برای بهسازی وجهة ملی از طریق جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران

چکیده در جهان امروز، کشورها افزون بر آگاهی از نقش وجهه در رونق جهانگردی، با تأکید بر ابعاد سیاسی و فرهنگی این پدیده، از ظرفیت آن […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

چکیده بررسی نظریه‌های مشهور امروزی‌ای -که به تبیین فرآیند خط‌مشی عمومی می‌پردازند- نشان می‌دهد که اغلب این نظریه‌ها به محیط خارجی و بین‌الملل حکومت‌ها بی‌توجه‌اند. به […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر شایستگی‌های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران

چکیده یکی از مهم‌ترین ارکان استقرار شایسته‌سالاری در سیستم‌های اداری دولت‌ها، تعیین شایستگی‌های مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی است؛ چرا که نه تنها باید، خود، […]