اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

درآمدی بر کاربرد نشانه‌شناسی در تحلیل پیام‌های تبلیغاتی؛ مطالعۀ موردی: آگهی‌های مطبوعاتی

چکیده نظریه نشانه‌شناسی، یک رویکرد علمی در حوزة مطالعات فرهنگی، ابزاری کارامد را در تحلیل پیام‌های تبلیغاتی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. تبلیغات در هریک از […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

الگوی اندازه‌گیری سرمایۀ فکری در سازمان‌های ایرانی

چکیده این مقاله به دنبال ارائه الگویی برای گزارش‌دهی سرمایه فکری متناسب با شرکت‌های ایرانی است. روش تحلیل محتوا- روش تحقیق این مقاله- توانسته است شاخص‌های […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد

چکیده در دهه‌های گذشته، تأکید بر روش‌شناسی کیفی، جایگزین تفوق و برتری روش‌شناسی کمی شده است. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های پژوهش کیفی، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. در […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌‌های مأموریت‌محور مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک و محصول آن، بعنوان یک برنامه مدوّن در هر حوز‌‌ه‌ای بسترساز رشد، تنظیم‌کننده فعالیت‌‌ها و حتی روابط و ضوابط می‌باشد. هر نظامی […]