اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

چکیده بررسی نظریه‌های مشهور امروزی‌ای -که به تبیین فرآیند خط‌مشی عمومی می‌پردازند- نشان می‌دهد که اغلب این نظریه‌ها به محیط خارجی و بین‌الملل حکومت‌ها بی‌توجه‌اند. به […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر شایستگی‌های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران

چکیده یکی از مهم‌ترین ارکان استقرار شایسته‌سالاری در سیستم‌های اداری دولت‌ها، تعیین شایستگی‌های مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی است؛ چرا که نه تنها باید، خود، […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی پرسش‌نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: ۸۰ سازمان دولتی در مرکز استان زنجان

چکیده مطالعات سنجش نگرش شغلی و سازمانی، نشان‌دهنده آن است که سازمان‌ها، مدل واحدی را در این زمینه نپذیرفته‌اند. پژوهش حاضر، مدل‌های مختلفِ تعیین عوامل مؤثر […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش‌شناختی جهت نظریه‌پردازی در مدیریت اسلامی

چکیده مسئله جدی و بنیادین در مطالعات علوم انسانی، خصوصاً مطالعات تلفیقی، مشخص و منقح نبودن مدل روش‌شناختی جامع است، به طوری که بتوان با آن، […]