اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینۀ بودجه، با رویکرد MADM بودجۀ حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور

چکیده عرضة مدل‌های مناسب بودجه‌ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره‌های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. به‌همین‌منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه‌ای […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی سنجه اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

چکیده یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران، برانگیختن کارکنان بهعنوان سرمایه‌های استراتژیک سازمان است. سازمان‌های سالم به‌طورخودکار انگیزشآورند. عوامل متعددی بر انگیزشزایی سازمانی مؤثرند. بیتوجهی رفتار جان‌سوزی […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده بی‌شک، به‌دست‌آوردن و حفظ وجهه و تصویر بیرونی مثبت، یکی از اهداف مهم‌ تمامی سازمان‌ها محسوب می‌شود. امروزه بسیاری از سازمان‌‌ها زمان، منابع و تلاش […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

جهانگردی و وجهة ملی؛ طراحی مدلی مفهومی برای بهسازی وجهة ملی از طریق جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران

چکیده در جهان امروز، کشورها افزون بر آگاهی از نقش وجهه در رونق جهانگردی، با تأکید بر ابعاد سیاسی و فرهنگی این پدیده، از ظرفیت آن […]