اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

نظریۀ تصویر و تصمیم راهبردی

چکیده جهان امروز جهان تصویر و رسانه است. معمولاً سه دوره برای انتقال مفاهیم ذکر می‌‌شود که عبارت‌‌اند از «دوره انتقال زبانی»؛ «مکتوب» و «تصویری». در […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

درآمدی بر تأثیر مؤلفه‌‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم‌‌گیری

چکیده عوامل مؤثر در تصمیم‌‌گیری، که غالباً عوامل شخصیتی متأثر از فرهنگ‌ها و خرده‌‌فرهنگ‌های حاکم بر زندگی فرد است، مانند داشتن مرکز کنترل درونی یا مرکز […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

چکیده اندکی تأمل در زندگی فردی و فعالیت‌های سازمانی نشان می‌‌‌‌دهد که تصمیم‌‌گیری جزئی جدایی‌‌ناپذیر و عنصر حیاتی آن است. صاحب‌‌نظران تصمیم‌‌گیری، برای تبیین چیستی، چرایی […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

چکیده مدیریت منابع انسانی یکی از سازوکارهایی است که از طریق آن، منافع افراد و سازمان همسو می‌گردد. در محیط رقابتی که سازمان‌ها دائماً در حال […]