اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌‌های مأموریت‌محور مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک و محصول آن، بعنوان یک برنامه مدوّن در هر حوز‌‌ه‌ای بسترساز رشد، تنظیم‌کننده فعالیت‌‌ها و حتی روابط و ضوابط می‌باشد. هر نظامی […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تصویر پردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی

چکیده آینده‌پژوهی یا آینده‌نگری با رنگ و بوی غربی آن، از مباحث نوپایی است که در کشور ما نیز مطرح شده است. امروزه شاید در هیاهوی […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع)

چکیده ارزیابی عملکرد افراد و ارزش‌گذاری به کار و خدمات ارائه‌شده از سوی آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از دیرباز امری شناخته‌شده […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

چکیده انتخاب کارکنان و مدیران در بخش دولتی از ابعاد مختلفی همچون قوانین و مقررات، فرایندها و حتی معیارهای شخصیتی و عملکردی، با موارد مشابه در […]