اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

چکیده انتخاب کارکنان و مدیران در بخش دولتی از ابعاد مختلفی همچون قوانین و مقررات، فرایندها و حتی معیارهای شخصیتی و عملکردی، با موارد مشابه در […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران

چکیده یکی از مسؤولیت‌های اساسی مدیریت فرهنگی در سطح ملی، پیشبرد توسعه فرهنگی است. مدیریت‌های فرهنگی در مسیر دستیابی به اهداف توسعه فرهنگی ناگزیر به استفاده […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

چکیده نظریه‌پردازان سازمانی از دیرباز با طرح نظریه‌های کاربردی و نظری به دنبال حل مسائل سازمانی و بسط و توسعه دانش سازمانی هستند. رویکرد متعارف نظریه‌پردازی، […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی

چکیده انگیزه توفیق‌طلبی، یا انگیزه کسب موفقیت، اشتیاق یا نیاز شدید برای موفقیت است که برجسته‌ترین نیاز از نظر رفتار سازمانی بوده، به سبب تأثیراتی که […]