اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تاثیر بستر ملی بر مزیت رقابتی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردات خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر بستر ملی بر مزیت رقابتی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردات خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)/ حسن […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباریمدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری

عنوان و نام پديدآور : مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری/ غلام‌رضا عسکرزاده دره محل تحصیل : دانشگاه […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

شناسايي و توصيف الگوي سازمان جهادي در بخش صنعت

عنوان و نام پديدآور : شناسايي و توصيف الگوي سازمان جهادي در بخش صنعت/ مصطفي يخچالي محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع). معارف اسلامي […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی و تحلیل مؤلفه های جبران خدمات کارکنان زن با تأکید بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

عنوان و نام پديدآور : بررسی و تحلیل مؤلفه های جبران خدمات کارکنان زن با تأکید بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)/ حسن […]