اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

الویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی کشور (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

عنوان و نام پديدآور : الویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی کشور (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)/ حسین خالقی محل تحصیل : دانشگاه امام […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

روش‌شناسی اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در دانشگاه‌امام‌صادق (ع)‭‬با تاکید بر فرآیندهای آموزشی و پرورشی دانشگاه

عنوان و نام پديدآور : روش‌شناسی اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در دانشگاه‌امام‌صادق (ع)‭‬با تاکید بر فرآیندهای آموزشی و پرورشی دانشگاه/ صادق بحرینی محل تحصیل : دانشگاه […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

اصول و مبانی قراردادهای انتقال تکنولوژی با تکیه بر قرارداد لیسانس

عنوان و نام پديدآور : اصول و مبانی قراردادهای انتقال تکنولوژی با تکیه بر قرارداد لیسانس/ وحید دشتی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی استراتژی تامین (مورد تجهیزات پزشکی در ایران)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی استراتژی تامین (مورد تجهیزات پزشکی در ایران)/ حامد صداقت گويان محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) […]