اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی و تحلیل مؤلفه های جبران خدمات کارکنان زن با تأکید بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

عنوان و نام پديدآور : بررسی و تحلیل مؤلفه های جبران خدمات کارکنان زن با تأکید بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)/ حسن […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی _ مذهبی (مورد مطالعه : مسجد)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی _ مذهبی (مورد مطالعه : مسجد)/ سجاد میرغضنفری محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی مکان‌یابی مساجد (مورد مطالعه: مساجد منطقه ۲ شهرداری تهران)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی مکان‌یابی مساجد (مورد مطالعه: مساجد منطقه ۲ شهرداری تهران)/ مهدي ترکمنی محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق(ع) […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی رابطه ادراک بی‌عدالتی در سازمان و گسترش میل به فساد اداری

عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه ادراک بی‌عدالتی در سازمان و گسترش میل به فساد اداری/ غلامرضا سلیمی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال […]