اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی رابطه ادراک بی‌عدالتی در سازمان و گسترش میل به فساد اداری

عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه ادراک بی‌عدالتی در سازمان و گسترش میل به فساد اداری/ غلامرضا سلیمی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی الگوی مدیریت چالش‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در محیط متلاطم بین المللی

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی مدیریت چالشهای سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در محیط متلاطم بین المللی/ محمد حسن محمدي محل تحصیل : : […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارزیابی شبکه تأمین در صنایع فرهنگی؛ مورد مطالعه محصولات قرآنی کودک و نوجوان

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی شبکه تأمین در صنایع فرهنگی؛ مورد مطالعه محصولات قرآنی کودک و نوجوان/ ابوالفضل صالحی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

واکاوی «ارزش های ِ محوری» اداره امور عمومی بر اساس آراء و انديشه های علامه طباطبايی رحمه الله عليه و شهيدمطهري رحمه الله عليه

عنوان و نام پديدآور : واکاوی «ارزش های ِ محوری» اداره امور عمومی بر اساس آراء و انديشه های علامه طباطبايی رحمه الله عليه و شهيدمطهري […]