اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارزیابی مدل‌های اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری سازمانی و ارائه مدل مفهومی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی مدل‌های اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری سازمانی و ارائه مدل مفهومی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی/ محسن مرادی محل تحصیل : دانشگاه […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری – صنعتی در دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی منطقه آزاد کیش)

  عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری – صنعتی در دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مدیران عالی به روشهای‭MADM‬ مورد مطالعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

عنوان و نام پديدآور : اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مدیران عالی به روشهای‭MADM‬ مورد مطالعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ مجتبی پیرهادی محل تحصیل : دانشگاه امام […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

عوامل موثر بر بازاریابی صنایع دستی و تدوین راهبردهای عملیاتی (مورد: گلیم، گبه، جاجیم)

عنوان و نام پديدآور : عوامل موثر بر بازاریابی صنایع دستی و تدوین راهبردهای عملیاتی (مورد: گلیم، گبه، جاجیم)/ محمد نظری محل تحصیل : دانشگاه امام […]