اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

اصول و مبانی قراردادهای انتقال تکنولوژی با تکیه بر قرارداد لیسانس

عنوان و نام پديدآور : اصول و مبانی قراردادهای انتقال تکنولوژی با تکیه بر قرارداد لیسانس/ وحید دشتی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی استراتژی تامین (مورد تجهیزات پزشکی در ایران)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی استراتژی تامین (مورد تجهیزات پزشکی در ایران)/ حامد صداقت گويان محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تاثیر بستر ملی بر مزیت رقابتی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردات خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر بستر ملی بر مزیت رقابتی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردات خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)/ حسن […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباریمدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری

عنوان و نام پديدآور : مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری/ غلام‌رضا عسکرزاده دره محل تحصیل : دانشگاه […]