اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران

عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران/ محمدرضا مهرافشان، محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تاثیر ارضا، متوازن نیازهای درونی و برونی بر بهره وری منابع انسانی

عنوان و نام پديدآور : تاثیر ارضا، متوازن نیازهای درونی و برونی بر بهره وری منابع انسانی/ حسين کوه کن محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی اندازه گیری عملکرد حوزه ستادی (مرکزی) وزارت صنایع و معادن

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی اندازه گیری عملکرد حوزه ستادی (مرکزی) وزارت صنایع و معادن/ علي بنیادی نائینی محل تحصیل : : دانشگاه […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری مداری در دانشگاه امام صادق (ع)

عنوان و نام پديدآور : طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری مداری در دانشگاه امام صادق (ع)/ اسدالله گنجعلی محل تحصیل : […]