اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری مداری در دانشگاه امام صادق (ع)

عنوان و نام پديدآور : طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری مداری در دانشگاه امام صادق (ع)/ اسدالله گنجعلی محل تحصیل : […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی نقش هوش هیجانی (عاطفی، احساسی) بر اثر بخشی رهبری

عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش هوش هیجانی (عاطفی، احساسی) بر اثر بخشی رهبری/ محمود خدام محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تاثیر نظام مشارکتی بر بهره وری کارکنان شرکت دخانیات

عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر نظام مشارکتی بر بهره وری کارکنان شرکت دخانیات/ کاظم اقبالي محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

اهمیت مدیریت خویشتن در مدیریت مدیران

عنوان و نام پديدآور : اهمیت مدیریت خویشتن در مدیریت مدیران/ علي اسماعيلي محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل : ‭۱۳۸۲‬ مقطع […]