اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کارگاه پژوهشي کاربرد آمار با تأکيد بر نرم افزار SPSS

  در راستاي افزايش مهارت‌هاي پژوهشي دانشجويان، کارگاه پژوهشي کاربرد آمار با تأکيد بر نرم افزار SPSS در ابتداي اسفندماه، از سوي معاونت پژوهشي دانشکده برگزار […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

سخنراني علمي توهم توليد علم (حقيقت ISI)

  با هدف افزايش آگاهي‌بخشي به دانشجويان دانشکده در حوزه پژوهش، سخنراني علمي توهم توليد علم (حقيقت ISI) با سخنراني معاون محترم پژوهشي دانشکده برگزار شد. […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

سخنراني علمي مديريت اوربيتالي

  به همت معاونت پژوهشي دانشکده، اولين جلسه از سلسله سخنراني‌هاي علمي جناب آقاي دکتر راستگو، از متخصصان ايراني مقيم آمريکا، ويژه اساتيد و اعضاي محترم […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

سخنراني علمي آينده جهان اسلام؛ فرصت‌ها و تهديدها

  با پيگيري معاونت پژوهشي دانشکده، سخنراني علمي آينده جهان اسلام؛ فرصت‌ها و تهديدها با سخنراني جناب آقاي دکتر غلامرضا گودرزي، رئيس محترم دانشکده، برگزار گرديد. […]