اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان اخذ درصد (پورسانت) در بازرگانی خارجی سازمانهای دولتی

عنوان و نام پديدآور : تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان اخذ درصد (پورسانت) در بازرگانی خارجی سازمانهای دولتی/ مرتضي نصیری دوغایی محل تحصیل : : دانشگاه […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی عوامل موثر بر کارآئی تحریریه های خبر در سازمان صدا و سیما

عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل موثر بر کارآئی تحریریه های خبر در سازمان صدا و سیما/ جليل دهقان محل تحصیل : : دانشگاه امام […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران

عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران/ محمدرضا مهرافشان، محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تاثیر ارضا، متوازن نیازهای درونی و برونی بر بهره وری منابع انسانی

عنوان و نام پديدآور : تاثیر ارضا، متوازن نیازهای درونی و برونی بر بهره وری منابع انسانی/ حسين کوه کن محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]