اخبار و اطلاعیه ها

۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

نگاشت نقشه فناوری پژوهی و اولویت های عناصر آن

عنوان و نام پديدآور : نگاشت نقشه فناوری پژوهی و اولویت های عناصر آن/ مصطفي فتح الله بياتي محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)/ مهدي وکيل پور محل تحصیل : : دانشگاه امام […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی ت‍‌أثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل رفتگی آنان، مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق علیه السلام

عنوان و نام پديدآور : بررسی ت‍‌أثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل رفتگی آنان، مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق علیه السلام/ محمد حسين قوی البنیه محل تحصیل […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کتاب/ بروکراسی و توسعه در ایران

عنوان کتاب : بروکراسی و توسعه در ایران نگاهی تاریخی-تطبیقی مولف : دکتر ابوالحسن فقیهی؛ دکتر حسن دانایی فرد ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه […]