اخبار و اطلاعیه ها

۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کتاب/ ساخت نظريه بي‌تفاوتي سازماني

عنوان کتاب : كاربرد استراتژي پژوهشي نظريه داده‌بنياد در عمل؛ ساخت نظريه بي‌تفاوتي سازماني مولف : دكتر حسن دانايي‌فرد؛ سيدحسين كاظمي ناشر : انتشارات دانشگاه امام […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

شناسایی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی

عنوان و نام پديدآور : شناسایی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی/ ميثم لطیفی محل تحصیل : : دانشگاه […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحي مدل مفهومي تفکّر ناب در بخش فرايندهاي خدماتي (مطالعه موردي: پژوهشگاه رويان)

عنوان و نام پديدآور : طراحي مدل مفهومي تفکّر ناب در بخش فرايندهاي خدماتي (مطالعه موردي: پژوهشگاه رويان)/ محمد حائري محل تحصیل : : دانشگاه امام […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی کار ویژه‌های مطلوب نهادهای واسط ارتباطی در اجرای خط مشی‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی کار ویژه‌های مطلوب نهادهای واسط ارتباطی در اجرای خط مشی‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران/ حسين خضاف مفرد […]