اخبار و اطلاعیه ها

۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

راهنماي تدوين طرح پيشنهادي و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد

تركيب نمرات و محورهاي ارزشيابي متناسب با هر محور نمرات اعضاي هيأت داوران، از نمرة ۱۷ محاسبه و در انتهاي جلسه دفاع بايد به‌صورت علني در […]
۲۹ مرداد, ۱۳۹۶

مدرسه تابستانی مدیریت جهادی

۲۱ مرداد, ۱۳۹۶

مدرسه تابستانی مهارت‌افزایی مدیریت صعنتی

۲۰ مرداد, ۱۳۹۶

مدرسه تابستانی شهید صدوقی

مقدمه هسته علمی مسجد که تجربه موفق برگزاری دوره های مسجد پژوهی را در دو سال اخیر داشته است، در راستای دانش افزایی و مهارت افزایی […]