اخبار و اطلاعیه ها

۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل انتخاب نیروی انسانی با استفاده از فنون‭MADM‬ (مطالعه موردی گزینش دانشگاه امام صادق(ع))

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل انتخاب نیروی انسانی با استفاده از فنون‭MADM‬ (مطالعه موردی گزینش دانشگاه امام صادق(ع))/ روح الله رازيني محل تحصیل : […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارزیابی تأثیر سیاست خصوصی سازی بر عملکرد اقتصادی مجتمع های پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی تأثیر سیاست خصوصی سازی بر عملکرد اقتصادی مجتمع های پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه/ کمال حسینی دستجردی محل […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل سنجش عملکرد در سازمان‌های چابک با رویکرد ISM

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل سنجش عملکرد در سازمان‌های چابک با رویکرد ISM / مهدی محمدی محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی میزان انطباق پذیری مدل های سنجش عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص))

عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان انطباق پذیری مدل های سنجش عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور (مورد مطالعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص))/ […]