اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش در دیدگاه امام خامنه‌ای(حفظه الله): توصیه‌های خط مشی گذاری

عنوان و نام پديدآور : فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش در دیدگاه امام خامنه‌ای حفظه الله: توصیه‌های خطمشی گذاری/ علي خاني محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارزیابی نظریه‌های عدالت در خط مشی‌های آموزشی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: خطمشی ملی اداره مدارس)

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی نظریه‌های عدالت در خط مشی‌های آموزشی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: خط مشی ملی اداره مدارس)/ محمد صادق تراب زاده […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کشف پرسش‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی تئوری‌های تغییر سازمانی ( با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد )

عنوان و نام پديدآور : کشف پرسش‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی تئوری‌های تغییر سازمانی ( با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد )/ مجتبي امامي محل تحصیل : […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌های دولتی ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌های دولتی ایران/ مسعود بنافي محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) […]