اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌های دولتی ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌های دولتی ایران/ مسعود بنافي محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بازپردازی مفهوم سازمان فضیلت محور در انقلاب اسلامی ایران

نوان و نام پديدآور : بازپردازی مفهوم سازمان فضیلت محور در انقلاب اسلامی ایران/ سعيد حجازي فرد محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مرحله آمادگی

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مرحله آمادگی/ سیاوش صلواتیان محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

اولویت‌بندی شاخصهای توسعه فرهنگی کشور

عنوان و نام پديدآور : اولویت‌بندی شاخصهای توسعه فرهنگی کشور/ محسن داودآبادی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۷‬ مقطع تحصیلی : […]