اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی نیروی انسانی (دانشجویان) دانشگاه امام صادق (ع) با رویکرد منطق فازی

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی نیروی انسانی (دانشجویان) دانشگاه امام صادق (ع) با رویکرد منطق فازی/ احمد خدائي محل تحصیل : دانشگاه […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی ظرفیت بهینه تولید رویکرد فازی (مورد شرکت شتابکار)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی ظرفیت بهینه تولید رویکرد فازی (مورد شرکت شتابکار)/ وحيد قاسمي محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی

عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی/ مسعود صادقی علویجه محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل : ، […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای بهینه نمودن ترکیبات تولید در شرکت کاوه

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای بهینه نمودن ترکیبات تولید در شرکت کاوه/ محمد بدخشان محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) […]