اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

سوابق پژوهشی و اجرایی دکتر علی‌شیری

    مشخصات فردي نام: محمد مهدي                                             نام خانوادگي:علي‌شيري Email: Alishiri@isu.ac.ir   مقطع تحصيلي فارغ التحصیل دکتري مديريت دولتي-گرايش مديريت منابع انساني دانشگاه تهران دانش […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تامین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان و نام پديدآور : نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تامین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ بهرام مختاري محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی اثرات سیستم بودجه‌بندی جامع برروی شاخص سودآوری شرکتها (باتاکید خاص بر شرکت آب و فاضلاب استان تهران)

عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات سیستم بودجه‌بندی جامع برروی شاخص سودآوری شرکتها (باتاکید خاص بر شرکت آب و فاضلاب استان تهران)/ محمدرضا مفرحی محل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی برای رایانه با استفاده از فنون‭AHP‬ و‭TOPSIS‬

عنوان و نام پديدآور : طراحی ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی برای رایانه با استفاده از فنون‭AHP‬ و‭TOPSIS‬/ عليرضا عترتی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) […]