اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی

عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی/ مسعود صادقی علویجه محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل : ، […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای بهینه نمودن ترکیبات تولید در شرکت کاوه

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای بهینه نمودن ترکیبات تولید در شرکت کاوه/ محمد بدخشان محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل تصمیم گیری چند معیاره‭(MCDM)‬ برای تعیین ترکیب بهینه کالاهای صادراتی کشور (بر حسب طبقات کالا)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل تصمیم گیری چند معیاره‭(MCDM)‬ برای تعیین ترکیب بهینه کالاهای صادراتی کشور (بر حسب طبقات کالا)/ محمود محمدي محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی بهره‌وری نیروی کار در شرکت پارس سویچ

عنوان و نام پديدآور : بررسی بهره‌وری نیروی کار در شرکت پارس سویچ/ نقي نوري محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیل : […]