اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی اثرات سیستم بودجه‌بندی جامع برروی شاخص سودآوری شرکتها (باتاکید خاص بر شرکت آب و فاضلاب استان تهران)

عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات سیستم بودجه‌بندی جامع برروی شاخص سودآوری شرکتها (باتاکید خاص بر شرکت آب و فاضلاب استان تهران)/ محمدرضا مفرحی محل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی برای رایانه با استفاده از فنون‭AHP‬ و‭TOPSIS‬

عنوان و نام پديدآور : طراحی ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی برای رایانه با استفاده از فنون‭AHP‬ و‭TOPSIS‬/ عليرضا عترتی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی نیروی انسانی (دانشجویان) دانشگاه امام صادق (ع) با رویکرد منطق فازی

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی نیروی انسانی (دانشجویان) دانشگاه امام صادق (ع) با رویکرد منطق فازی/ احمد خدائي محل تحصیل : دانشگاه […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی ظرفیت بهینه تولید رویکرد فازی (مورد شرکت شتابکار)

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی ظرفیت بهینه تولید رویکرد فازی (مورد شرکت شتابکار)/ وحيد قاسمي محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]