اخبار و اطلاعیه ها

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بازدید از سازمان مدیریت بحران تهران

بازدید از سازمان مدیریت بحران تهران با حضور اساتید محترم دوشنبه ۳/۳/۱۳۹۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲
۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی

عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی/ جواد جعفری محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل : ، ۱۳۹۱ […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارائه الگوی بومی برای ت‍‌مین مالی خرد در ایران با مطالعه تطبیقی گرامین بانک بنگلادش و طرح‌های ت‍‌مین مالی خرد روستایی اجرا شده

عنوان و نام پديدآور : ارائه الگوی بومی برای ت‍‌مین مالی خرد در ایران با مطالعه تطبیقی گرامین بانک بنگلادش و طرح‌های ت‍‌مین مالی خرد روستایی […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مدیریت تحول سازمان‌های دانش بنیان با استفاده از برنامه‌ریزی منابع سازمان بازمهندسی محور مطالعه موردی: صنعت مخابرات

عنوان و نام پديدآور : مدیریت تحول سازمان‌های دانش بنیان با استفاده از برنامه‌ریزی منابع سازمان بازمهندسی محور مطالعه موردی: صنعت مخابرات/ حسن پولادي محل تحصیل […]