اخبار و اطلاعیه ها

۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کتاب/ مديريت عملکرد

عنوان کتاب : مديريت عملکرد،چيستي، چرايي و چگونگي مولفان : دکتر علي رضائيان؛ دکتر اسد الله گنجعلي ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام سال […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کتاب/ مدیریّت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی

عنوان کتاب :  مدیریت راهبردی با تاکید بر جهاد اقتصادی مولف :  دکتر رضا بنی اسد ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام سال انتشار […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کتاب/ مدیریت دانش و سامانه های رایانه ای

عنوان کتاب : مدیریت دانش و سامانه های رایانه ای ویراستاران : ایرما بکرا فرناندز (Irma Becerra Fernandez)؛ دروتی لیندز (Dorothy Leidner) مترجم : مهدی شفیعیان […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کتاب/ مدیریت تعارض

عنوان کتاب : مدیریت تعارض، از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و مکتب اسلام مولف : فرشته میرزایی ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام سال […]