اخبار و اطلاعیه ها

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مدیریت تحول سازمان‌های دانش بنیان با استفاده از برنامه‌ریزی منابع سازمان بازمهندسی محور مطالعه موردی: صنعت مخابرات

عنوان و نام پديدآور : مدیریت تحول سازمان‌های دانش بنیان با استفاده از برنامه‌ریزی منابع سازمان بازمهندسی محور مطالعه موردی: صنعت مخابرات/ حسن پولادي محل تحصیل […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مقایسه عملکرد مالی بانکهای تجاری دولتی و خصوصی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره

عنوان و نام پديدآور : مقایسه عملکرد مالی بانکهای تجاری دولتی و خصوصی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره/ مرتضی غیور باغبانی محل تحصیل : دانشگاه […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی فرودگاه‌های کشور با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره‭(MCDM)‬

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی فرودگاه‌های کشور با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره‭(MCDM)‬/ حسین بختیاری محل تحصیل : دانشگاه امام […]
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مرحله آمادگی

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مرحله آمادگی/ سیاوش صلواتیان محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) […]