اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

طراحی مدل مفهومی مدیریت تولید با رویکرد تولید ناب در حوزه سینمای ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل مفهومی مدیریت تولید با رویکرد تولید ناب در حوزه سینمای ایران/ مرتضي شاپوری محل تحصیل : : دانشگاه امام […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

اولویت بندی پیشران های مدیریت ترویج حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران؛ پژوهشی مبتنی بر تحلیل لایه لایه ای علت ها

عنوان و نام پديدآور : اولویت بندی پیشران های مدیریت ترویج حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران؛ پژوهشی مبتنی بر تحلیل لایه لایه ای علت […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

نگاشت نقشه فناوری پژوهی و اولویت های عناصر آن

عنوان و نام پديدآور : نگاشت نقشه فناوری پژوهی و اولویت های عناصر آن/ مصطفي فتح الله بياتي محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

تاثیر جنسیت بر تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش منطقه‭ ۱۲ ‬شهر تهران)

عنوان و نام پديدآور : تاثیر جنسیت بر تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش منطقه‭ ۱۲ ‬شهر تهران)/محسن پرست‌تاش محل تحصیل : : دانشگاه امام […]