اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

تصویرپردازی از ویژگی‌های آینده موعود و تاثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی

عنوان و نام پديدآور : تصویرپردازی از ویژگی‌های آینده موعود و تاثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی/ علیرضاافضلی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

بررسی کارایی بازارسرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیر فلزی

عنوان و نام پديدآور : بررسی کارایی بازارسرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیر فلزی/ ابوالفضل اسماعیل زاده محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

الگوی پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در جایگاه مرجعیت علمی مبتنی بر مکتب علمی امام صادق (علیه‌السلام)

عنوان و نام پديدآور : الگوی پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در جایگاه مرجعیت علمی مبتنی بر مکتب علمی امام صادق (علیه‌السلام)/ مهدی قضاوی‌زاده محل تحصیل : […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

چارچوب تجاری سازی فناوری نانو در اقتصاد دانش بنیان

عنوان و نام پديدآور : چارچوب تجاری سازی فناوری نانو در اقتصاد دانش بنیان/ حسین سرآبادانی تفرشی محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) . […]