اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی/ حمید خیرآبادی محل تحصیل […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

تصویرپردازی از ویژگی‌های آینده موعود و تاثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی

عنوان و نام پديدآور : تصویرپردازی از ویژگی‌های آینده موعود و تاثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی/ علیرضاافضلی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

بررسی کارایی بازارسرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیر فلزی

عنوان و نام پديدآور : بررسی کارایی بازارسرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیر فلزی/ ابوالفضل اسماعیل زاده محل تحصیل : دانشگاه امام صادق […]
۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

الگوی پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در جایگاه مرجعیت علمی مبتنی بر مکتب علمی امام صادق (علیه‌السلام)

عنوان و نام پديدآور : الگوی پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در جایگاه مرجعیت علمی مبتنی بر مکتب علمی امام صادق (علیه‌السلام)/ مهدی قضاوی‌زاده محل تحصیل : […]