اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ شهریور, ۱۳۹۵

مقاله: بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

مقاله: بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری   چکیده مفهوم قرارداد روان شناختی جهت تبیین دقیق تر رابطه ی سازمان […]
۹ شهریور, ۱۳۹۵

خلاصه و مصوبات جلسه شماره: ۸۰۲ تاريخ: ۲/۶/۹۵

خلاصه و مصوبات جلسه شماره: ۸۰۲ تاريخ: ۲/۶/۹۵ طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشجو آقاي مرتضي تيموريان به شماره دانشجويي : ۸۹۳۱۰۳۷ با عنوان […]
۹ شهریور, ۱۳۹۵

دوره ریاضیات مالی

۹ شهریور, ۱۳۹۵

هشدار: ISIدروغین

با سلام چندي پيش يکي از کارشناسان حوزه اطلاع رساني دانشگاهي، اين بحث رت مطرح نمودند. لذا توجه شما را به آن جلب مي کنم: با […]