اخبار و اطلاعیه ها

۹ شهریور, ۱۳۹۵

هشدار: ISIدروغین

با سلام چندي پيش يکي از کارشناسان حوزه اطلاع رساني دانشگاهي، اين بحث رت مطرح نمودند. لذا توجه شما را به آن جلب مي کنم: با […]
۴ شهریور, ۱۳۹۵

مقاله “رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان”

مقاله “رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان” سید علی اکبر افجهء استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) پست الکترونیک: afjahisa aut.ac.ir مهدی […]
۴ شهریور, ۱۳۹۵

مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران”

مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو” دكتر مجتبی امامی استادیار دانشگاه امام صادق علیه […]
۴ شهریور, ۱۳۹۵

مقاله “پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی”

مقاله “پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی”   میثم لطیفی استادیار دانشکده معارف اسلام و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام پست الکترونیک: Latifi@isu.ac.ir   […]