اخبار و اطلاعیه ها

۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

۲۲ بهمن..

۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

۲۲ بهمن

۱۶ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۵ تاريخ:۹۵/۱۱/۱۲

طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني دانشجو آقاي محمد‌جواد علي‌مدد (۸۹۳۱۱۲۹) با عنوان «طراحي مؤلفه‌هاي تصوير پردازي از آينده جهت افزايش مطلوبيت تصوير ذهني موجود […]
۱۱ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه رياست دانشگاه با گروه مديريت مالی

در ادامه سلسله جلسات ریاست محترم دانشگاه با گروه‌های دانشکده معارف اسلامی و مدیریت سومین جلسه در روز سه شنبه مورخ ۵/۱۱/۹۵ با اعضای هیات علمی […]