اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

مطالعه تطبیقی استراتژی های تولید در صنعت فناوری اطلاعات ایران، کره و ژاپن

عنوان و نام پديدآور : مطالعه تطبیقی استراتژی های تولید در صنعت فناوری اطلاعات ایران، کره و ژاپن/ محمد شیخ‌زاده محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

رتبه بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی (با ت‍‌کید بر مدیران بانک مرکزی)

عنوان و نام پديدآور : رتبه بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی از منظر سیاستگذاران نظام بانکی (با ت‍‌کید بر مدیران بانک مرکزی)/ امين غزالی […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۸۵

شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیتهای اجرایی و علمی دانشجویان مدیریت در حوزه‌های غیر تخصصی: مطالعه موردی رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

عنوان و نام پديدآور : شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیتهای اجرایی و علمی دانشجویان مدیریت در حوزه‌های غیر تخصصی: مطالعه موردی رشته معارف اسلامی و مدیریت […]