اخبار و اطلاعیه ها

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۱

تحلیل و بازمهندسی تخصصی در تامین رسانه‌ای مطالعه موردی: تامین برنامه شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران

عنوان و نام پديدآور : تحلیل و بازمهندسی تخصصی در تامین رسانه‌ای مطالعه موردی: تامین برنامه شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران/ محمدرضا سیدی محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۱

طراحی مدل ریاضی تعدیل‭(leveling)‬ نیروی انسانی برای برنامه های نگهداری و پیشگیری

عنوان و نام پديدآور : طراحی مدل ریاضی تعدیل‭(leveling)‬ نیروی انسانی برای برنامه های نگهداری و پیشگیری/ عليرضا پنجی محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۰

طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین آلات راهسازی (مورد مطالعه پروژه راه آهن شیراز- اصفهان، بخش‭۲۰ -۲۲ ‬)

عنوان و نام پديدآور : طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین آلات راهسازی (مورد مطالعه پروژه راه آهن شیراز- اصفهان، بخش‭۲۰ -۲۲ ‬)/ مهدی ابوالقاسم تهرانی […]
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۰

طراحی الگوی تعالی سازمانهای آموزشی بر مبنای مدل‭EFQM‬ (مورد: دانشگاه امام صادق(ع))

عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی تعالی سازمانهای آموزشی بر مبنای مدل‭EFQM‬ (مورد: دانشگاه امام صادق(ع)) / محمدصادق خیاطیان یزدی محل تحصیل : دانشگاه امام […]